Париж, 6 декември 2019 г.

Асоциацията на европейските журналисти

Репортери без граници

Европейската федерация на журналистите

Европейският център за свобода на печата и медиите

Медийната организация на Югоизточна Европа

Париж,  6 декември 2019 г.

При все че европейските журналисти се радват на сравнително привилегировано положение, на фона на много други региони по света, Европа вече не е напълно безопасно място за професията и за свободата на пресата. Европа е тази част от света, където ситуацията със свободата на печата се е влошила най-много през последните години.

С ерозията на „европейския модел“, както споменаха „Репортери без граници” (RSF) в последния си доклад за свободата на печата по целия свят, журналистите все по-често стават мишена на по-бурни, дори насилствени атаки от страна на политическите лидери.

Социалните мрежи се използват от политиците за заобикаляне на понякога критичното посредничество на професионалните журналисти. Политиците вече не се колебаят да определят пресата като откровен свой противник. Те призовават своите привърженици да атакуват новинарските организации, които смятат за враждебно настроени към тях и често възпрепятстват работата на журналистите чрез съдебен тормоз. Това явление е още по-очевидно предвид настоящата тенденция на обществата към поляризация, която прави публичния дебат все по-агресивен.

През последните пет години АЕЖ, ЕФЖ, РБГ и единадесетте други партньорски организации на Платформата за защита на журналистиката на Съвета на Европа съобщиха за 256 сериозни нарушения на свободата на печата в държавите-членки на Европейски съюз, включително 60 случая на посегателства на физическата цялост на журналистите (включително 14 убийства на журналисти във Франция, Полша, Дания, Обединеното кралство, България, Словакия и Малта). От тези 256 нарушения на свободата на пресата в ЕС, публичните власти са били пряк източник на заплаха в 57% от случаите.

В допълнение, има нарушения на принципите на правовата държава в няколко държави-членки на Европейския съюз и Съветът на Европа. Властите в тези държави отслабват демократичната рамка, която е от съществено значение за съществуването на свободна и независима преса и чрез атака срещу обществените електронни медии, като не им позволяват да играят съществената си роля изцяло, особено по време на избори. Ако върховенството на закона не се спазва, пресата и съдебната власт остават на волята на политиците.

Към това може да се добави нарастващото недоверие към елитите, към които се предполага, че принадлежат и журналистите, както и мерките за ограничаване на личните свободи и свободата на печата, приети от правителства под прикритието на борбата с тероризма и икономическите трудности, а това задълбочава кризата в медийния сектор.

На този фон на атаки спрямо медиите, доверието към журналистите е подкопано, обществената подкрепа не се усеща и това подхранва чувството за безнаказаност сред тези, които са обект на разследваща журналистика.

Освен заплахите и обидите на политическите лидери, виждаме намеса от страна на държавните власти и нападения от престъпни организации, опериращи в Европа, които са насочени по-специално към разследващи журналисти. В допълнение към ужасяващите случаи на убийствата на Дафне Каруана Галиция и Ян Куцяк, физическите посегателства и смъртните заплахи от мафиотски групи срещу журналисти са честа практика в няколко страни.

Въпреки че приветстваме усилията, положени досега от Европейския съюз и Съвета на Европа за върховенството на закона и свободата на печата, ние вярваме, че това не е достатъчно, за да гарантира здравословна и безопасна среда, за да бъде тази свобода напълно упражнявана. Поради тази причина искаме политическите лидери в Европа и институциите на Европейския съюз:

 • Да се справят със съдебния тормоз и „процедурите“ (SLAPPs – стратегически

съдебни дела срещу участие на обществеността) чрез приемане на законодателни мерки, които да осигурят ефективна защита на журналистите срещу подобни практики, чиято единствена цел е да се ограничи свободата на изразяване на журналистите и чрез осигуряване на благоприятна и безопасна среда, в която журналистите могат да работят;

 • Да сложат край на прилагането на прекомерни наказателни санкции, включително присъди със затвор при производства за клевета във всички европейски държави;
 • Да гарантират, че мерките за защита на свободата на пресата и плурализма се прилагат ефективно от Европейския съюз чрез изрично възлагане на тази компетентност на член на Европейската комисия;
 • Да гарантират плурализма и независимостта на обществените електронни медии, така че те да изпълняват изцяло своята обществена услуга за информиране на гражданите по плуралистичен начин чрез въвеждане на ефективни защитни мерки срещу политически намеси, по-специално по отношение на назначенията на редакционните управленски постове в медиите;
 • Да създадат ефективен механизъм за ранно предупреждение срещу всяко нарушение на свободата на словото и натиск над журналистите, в съответствие с платформата на Съвета на Европа за укрепване на европейската защита на журналистиката и безопасността на журналистите;
 • Да гарантират целостта на публичното пространство срещу разпространението на неверни новини, като напълно се запази свободата на информация и свободата на словото;
 • Да дадат демократични гаранции в цифровото пространство, за да се обезпечи свободата на мнение и изразяване, както призовава инициативата за „Информация и демокрация“, лансирана от „Репортери без граници“;
 • Да подкрепят инициативата за доверие към журналистиката, също стартирана от Репортери без граници, която има за цел насърчаване на свободата, независимостта, плурализма и надеждността на информацията, както както и други подобни инициативи и проекти от други организации, признати от журналистическата общност;
 • Да създават образователни програми за медии в края на основното и средно образование;
 • Европейският парламент периодично да оценява зачитането на свободата на печата във всички държави-членки на ЕС и кандидатки за членство, особено по време на предизборни кампании;
 • Разширяване на правомощията на Европейския омбудсман, за да може тази служба да проверява спазването на Европейската харта на основните права не само от европейските институции, но и от всички страни членки;
 • Страните членки на Европейския съюз и Съвета на Европа да приложат незабавно Препоръка 2016/4 на Комитета от Министрите на Съвета на Европа „относно защитата на журналистиката и безопасността на журналистите и другите медийни професионалисти”;
 • Страните членки на Европейския съюз и Съвета на Европа да работят за това Организацията на обединените нации 1. приеме „Международната конвенция за безопасност и независимост на журналистите и другите медийни специалисти „

предложена от Международната федерация на журналистите, така че престъпленията и атаките срещу журналисти по целия свят вече да не остават безнаказани и 2. предосрави мандат на специалния представител на генералния секретар на ООН за безопасност на журналистите, за което призова коалиция от повече от 100 организации и медии.

Свободната и независима преса е най-добрата гаранция за правилното функциониране на демократичните институции и лек срещу авторитарните злоупотреби и манипулации на общественото мнение. В интерес на всички е пресата да бъде такава, а задължение на държавните органи да осигурят средата за това.