На 16.07 (сряда) във Факултет по журналистика и масова комуникация ще бъде представена книгата „Комуникация на граждански движения” от Илия Вълков. Авторът е политически журналист, преподавател по Медийна етика и Комуникация и граждански движения в Софийския университет, член на Асоциацията на европейските журналисти. Събитието започва в 17.30 ч.
Книгата разглежда няколко проблема и е писана през последните три години.  В нея се анализира непрекъснатия процес на преразпределяне и предоговаряне на ресурси (материални и нематериални блага, пари, информация, власт), липсата на социална справедливост и диалог в обществото. Тази празнота откъм солидарност стимулира мотивации за социална промяна и изграждането на общности, организации, граждански движения, групи за натиск. Вторият проблем разглежда появата, развитието и функционирането на протестни граждански мобилизации и движения. Те са публичните играчи, които се противопоставят или предизвикват съществуващи институционализирани властови и корпоративни авторитети, доминиращи културни модели. Протестът срещу властта преминава и в протест срещу медиите, които все по-често се припознават за „защитници на статуквото”.

„За българския читател книгата ще бъде полезна и с многобройните примери, които изпълват текста. Анализирани са най-важните граждански протести у нас от последните години. Самото представяне на основните теоретични източници е илюстрирано с много примери на конкретни мобилизации”, посочва в предговора към книгата доц. Орлин Спасов. «Книгата се отличава с ясна структурираност, с прецизно въвеждане в много от ключовите проблеми, с изчистен стил на изложение. Опитът на автора като журналист му помага в намирането на пряк път към читателя. Комуникация на граждански движения е ценен принос към дискусиите около протестната култура у нас”, пише още Спасов. В книгата са представени и снимки от протестни мобилизации на фотографа Георги Кожухаров.