Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) ще представи доклад на тема „Цената на свободното слово. Анализ на съдебни производства с характеристиките на SLAPP в България“ на 25 април 2023, г., от 11:00 ч. в The Steps на ул. Братя Миладинови 12. Инициативата е част от проект, изпълнаван в партньорство между Асоциация на европейските журналисти – България и Фондация „Антикорупционен фонд“ с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Докладът е първи опит за систематичен обзор и анализ на правната практика по стратегически дела срещу публично участие (SLAPP) срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 г. – март 2023 г.

Той включва анализ и коментар на практиката на българските съдилища по 65 граждански, наказателни, административнонаказателни и дисциплинарни производства, носещи белези на SLAPP, за последните 20 години, както и три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България по случаи с елементи на SLAPP.

Анализът дава отговор на въпросите:

  • Какъв тип са SLAPP делата в България – наказателни, граждански, други?
  • Какви стратегии се използват от ищците по делата, за да постигнат целите си да заглушат критичните журналистически гласове?
  • С какви решения излиза съдът по стратегически дела и на какво основание?
  • Успяват ли SLAPP делата в България да постигнат стратегическите си цели?
  • Какви мерки има на разположение гражданското общество и независимите медии, за да противодействат на стратегическите дела за сплашване?

В представянето на доклада ще се включат неговите автори адв. Лора Георгиева и София Желева, както и Бойко Станкушев, директор на АКФ, Ирина Недева, председателка на АЕЖ-България, Илия Вълков, АЕЖ, автор на годишното изследване на АЕЖ за свободата на словото за 2022, „Медии под обстрел“, и адв. Александър Кашъмов.

В дискусията ще се включат и представители на медии, граждански организации и журналисти.