Във връзка с предстоящия протест в защита на журналистиката, който ще се проведе между 9 и 10 часа пред сградата на Министерския съвет на 11 октомври, АЕЖ получи множество въпроси във връзка с нашите искания към правителството в качеството ни на организатори.

Ето защо искаме да уточним, че събитието не цели да отправя искания, а да обедини българските журналисти в защита на тяхното право да работят свободно и да задават въпроси без да се притесняват, че това може да коства стола им.

Надяваме се да привлечем широк кръг от колеги и заедно да използваме възможността да отправим някои конкретни питания към определящите дневния ред на българските медии – политици, медийни собственици, крупни рекламодатели.

Събитието е гражданско и няма политически характер. Разграничаваме се от политически искания и лозунги.

Искаме да припомним, обаче,  че през изминалите седем години от своето създаване, АЕЖ-България е отправяла немалко предложения и искания, свързани с подобряване на българската медийната среда и защита на свободата на изразяване.

Прилагаме списък на някои от тях:

Предложения, свързани с обвързването на спазването на етичния кодекс и отпускането на публични средства, отправени още ноември 2011 г.

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=4780&c=340

1. Да бъде въведено задължително изискване за участие в обществени поръчки  да бъдат допускани, като изпълнители или подизпълнители, единствено медии, подписали националния Етичен кодекс на българските медии, приет през 2004 г.
2. Да бъде въведена забрана публични средства да бъдат пряко или косвено предоставяни на медии, които не са изпълнили всички законови изисквания за прозрачност на собствеността според Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП), както и към електронни медии, които не са осигурили на сайта си лесен, директен и постоянен достъп на потребителите до актуални данни за действителния собственик.

Създаване на гаранции за защита на източниците на информация на журналистите. 

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=5488&c=5

Преустановяване на налаганата цензура от представители към властта към “неудобни” медии или към държавни служители, които гостуват в тях.

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=7616&c=5

Своевремeнно установяване и предаване на съд на извършителите на нападения над журналисти

Адекватни действия на КЗК по изразяваните многократно обосновани съмнения за концентрация в пазара на печатни медии, тяхното разпространения и печат

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=7977&c=340

Прозрачност и публичност при кадровите решения, свързани с публичните медии

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=7492&c=340