Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува второ, обновено  издание на доклада „Успехите и провалите на българските правителства (1998-2007)“. Документът, изготвен  на базата на одитните доклади на Сметната палата на Република България за периода, анализира работата на администрацията, най-вече по отношение на контрола над бюджета.

Това позволява изготвяне на препоръки, които да доведат до намаляване на провала на българската администрация при разходването на бюджетните средства и да улеснят по-ефективното изпълнение на правителствените програми и инициативи, подчертават от ИПИ.

Пълният текст на анализа можете да прочете оттук.