Авторското право е от голямо значение за журналистическата среда, напомня адвокат Eмил А. Георгиев. Важно е да се знае, че при отсъствие на специфична уговорка правата върху определено произведение винаги са у неговия автор или у трето лице, на което авторът ги е отстъпил.

Гледайте всички видео обучения, заснети от АЕЖ-България в рамките на проекта „Медиатор“. 

Използването на чуждо съдържание без да се заплаща за него е възможно само при спазването на определени условия, а именно:
– На лице трябва да бъде обществен интерес
– Използваното произведение трябва преди това да е било разгласено
– Трябва да се поиска съгласието на автора и да се провери дали авторът специфично е забранил използването му.
– Авторът трябва да бъде посочен.

Още съвети и правни казуси от българската медийна среда ще откриете във видео обучението.