Правни изследвания за свободата на медиите ще бъдат представени във Велико Търново

Правни изследвания в областта на свободата на словото в Европа ще бъдат представени по време на международната правна конференция “Говори! Законовото право да изразиш себе си”. Конференцията ще се проведе между 6 и 8 май 2011 г. във Велико Търново, по повод 60-годишнината на Съвета на Европа. Организатор на събитието е националната асоциация на студентите юристи „ЕЛСА България“, медийни партньори на събитието са Асоциацията на европейските журналисти-България и Европа.Дневник.

Конференцията е подходяща за студенти по право и журналистика и млади юристи и журналисти.

Изследванията на европейското законодателство и политики са направени от работни групи, включващи студенти по право от цяла Европа. По време на конференцията ще бъде направено и сравнение между европейското и американското законодателство в областта на свободата на медиите. Лектори ще бъдат д-р Бисера Занкова и адв. Дейвид Корн.

Д-р Бисера Занкова е член на Управителния комитет по медии и нови комуникационни услуги на Съвета на Европа и се занимава с разработването на актове – правно необвързващи – в областта на медиите, включително новите медии. Има опит и в областта на обществените медии и междукултурния диалог.

Дейвид Корн е партньор в една от най-големите адвокатски кантори в САЩ и е специалист в множество области. Няколко поредни години идва в България като един от най-атрактивните и интересни лектори на Международния летен институт на Българо-Американската образователна комисия.

Лекторите ще покрият темите: свободата на словото в медиите и политиката в Европа и САЩ. За Европа ще бъдат представени нормите в областта на медиите, дейността на Европейския съд за правата на човека, а за САЩ – Първата поправка, правото на свободна преса и правото на сдружаване са аспектите на лекцията.

Условие за участие в конференцията е високото владеене на английски език. Всички желаещи да участват могат да изтеглят апликационна форма от официалния сайт на събитието : www.speakup-elsabulgaria.eu и да я изпратят попълнена /с добре развита мотивация/ на [email protected] до 17 април 2011 г.

Националната асоциация на студентите юристи „ЕЛСА България“. ЕЛСА България е част от най-голямата международна студентска асоциация – ELSA International. Мрежата на ЕЛСА се състои от 40 държави с над 30 000 члена, а тази на ЕЛСА България – 9 правни факултета и над 500 члена.

Какво ново