До 15 октомври млади журналисти, отразяващи европейската тематика, могат да изпращат своите материали за участие в конкурс на Информационното бюро на Европейския парламент в София. Темата на конкурса, “Време за промяна в ЕС”, е свързана с промените, които кризата наложи както в икономическото развитие, така и в социалните и политически модели в ЕС. Асоциацията на европейските журналисти-България е бъде основен партньор на бюрото в конкурса.

Изискванията към кандидатите е да са на възраст до 35 години, като могат да участват както традиционни журналисти, така и блогъри. Материалите трябва да са публикувани в периода 30 септември 2011 г. – 15 октомври 2012 г. Крайният срок за участие е 15 октомври, а наградата е посещение на сесия на парламента в Страсбург или Брюксел на разноски на информационното бюро в София.

Наградата ще се връчи за първи път тази година, като ще бъдат отличени млади журналисти в две категории: “традиционни” медии – печатни и онлайн издания, радио и телевизия, както и за “гражданска” журналистика – материали, публикувани в блогове.

Темата за 2012 г.: Време за промяна в ЕС

Кризата в ЕС сблъска две различни визии за икономическото бъдеще на Европа – дали то да се основава на консервативни разходи на принципа ”харча, колкото произвеждам”, или на насърчаване на потреблението, заетостта и бизнеса като ключови фактори за растеж. И докато в началото ЕС реагира на кризата с ограничения, то през последната година ясно се вижда завой на ляво и стремеж към един по-социален модел. Но това ли е единствената промяна, която виждаме в Европа? Проблемите събудиха и промени в социалните, политическите и гражданските нагласи, поставящи под съмнение, или обратното – легитимиращи основни европейски ценности, каквито са солидарността, многообразието и толерантността. Затова, в тази насока ще бъдат отличени журналистически материали, отразяващи обективно и интересно текущите процеси от общоевропейско значение, независимо дали засягат икономически, финансови, социални, политически или културни въпроси.

Повече информация е публикувана на интернет страницата на АЕЖ-България, като можете да се обръщате с въпроси и към Информационното бюро на ЕП. Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща ([email protected]), с препоръчана поща или доставени на място, на адреса на Информационното бюро на Европейския парламент в България (София 1000, ул. Московска 9).