Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) намира, че българското общество е лишено от възможността да бъде информирано коректно, обективно и в пълнота, за да вземе решение за начина на гласуване на предстоящия национален референдум. Причината за това е поставянето на финансови бариери пред участниците в информационната кампания. АЕЖ-България настоява за обозначаване на платените информации по темата за референдума в медиите като „платени съобщения”.

За съжаление, за пореден път медийното отразяване по време на информационната кампания за референдума в по-голямата си част е платено дори в обществените медии, като същевременно читателите, слушателите и зрителите на медийното съдържание не са изрично информирани, че става дума за платени съобщения.

На 19 декември м.г. Министерски съвет на Република България прие постановление за определяне на тарифа, по която се заплащат предаванията по Българската национална телевизия и Българското национално радио в рамките на информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 година с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Съгласно тарифите минута участие в дебат по БНТ струва 180 лв., а за същото време в БНР трябва да се заплатят по 70 лв на минута. Хрониките, включващи и разходите по тяхната изработка, струват съответно 920 и 300 лв на минута. Излъчването на встъпителни и заключителни клипове струва по 1400 лв на минута по БНТ и 380 лв на минута до 15:00 ч. по БНР, програма Хоризонт. Видео клиповете по БНТ, за времето от понеделник до петък, между 06:00 и 22:00 ч. струват между 825 и 2255 лв на минута. Правителственото постановление обаче не изисква изрично тези информации, които по своята същност се явяват платени съобщения, сходни с рекламна кампания, да бъдат задължително маркирани като такива. Асоциацията на европейските журналисти-България намира, че по този начин потребителите на медийното съдържание могат да бъдат въведени в заблуждение.

Не по-малко тревожно е, че тарифа от 180 лева на минута за участие в дебат поставя финансова бариера пред плурализма на мненията и предпоставя възможности за ограничаването на този плурализъм чрез икономически механизми. Това от своя страна предполага по-скоро сблъсък на лобита, а не състезание на различни граждански позиции за развитието на страната.

Затова АЕЖ-България настоява всички дебати, репортажи, съобщения по темата за референдума, за отразяването на които участниците заплащат, да бъдат обозначавани по подходящ начин като „платени съобщения”. В дългосрочен план тази практика за ограничаване на плурализма на мненията чрез финансови бариери трябва изцяло да бъде премахната като противоречаща на демократичните принципи за право на свободен избор и свобода на словото.

АЕЖ-България се присъединява към Програма за достъп до информация, която на 7 януари 2013 г. подаде до Народното събрание (НС) и до министъра на енергетиката, икономиката и туризма (МИЕТ) заявление за достъп до информация – къде е публикувана в интернет и къде е предоставена на хартиен носител документацията, която е предназначена за да си съставят гражданите мнение за упражняване правото на вот по въпроса от референдума. Според чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия, преди вземането на решение за ядрена централа министърът трябва да подготви оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект от централата и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. След като НС предостави на гражданите властта да вземат решение за или против ядрена енергетика чрез ядрена централа, то именно на гражданите следва да се предоставят трите оценки (ако са изготвени). Съгласно ратифицираната от България Орхуска конвенция, гражданите имат право на достъп до информация и на участие в процеса на вземането на решения по екологични въпроси, които вървят ръка за ръка.

Поискахме да ни предоставят и самата документация по трите оценки на електронен носител. Срокът за отговор съгласно чл.28 от ЗДОИ е възможно най-скоро, но не по-късно от 21 януари 2013 г. Предвид обстоятелството, че референдумът ще се проведе на 27 януари, очакваме отговор максимално бързо[1].[1] Текстът в курсив препечатваме от блога на ПДИ.