Коалиция за медийна грамотност търси партньори по програма „Академия за възрастни: онлайн медийна грамотност“, които да бъдат домакини на обученията. Могат да се включат столични читалища, библиотеки, неправителствени организации, областни и общински структури. Обученията са безплатни за всички участници.

Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора и деца, които вече имат достъп до интернет през смартфони, но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали в интернет. Tя се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност с подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община и в партньорство с район Лозенец и Фондация „Глобални библиотеки-България“.

Възрастните хора, които отскоро са в социалните мрежи, нямат изградени познания за злоупотребите в тези нови канали. В същото време те са активни хора, които имат желание да се включват в обществените дебати, но често са оставени извън фокуса на националните политики за включване. Възрастните хора, особено по време на пандемията, бяха изложени на сериозна социална изолация, която онлайн комуникацията, може да компенсира до голяма степен. Именно за това, те трябва да се чувстват сигурни и уверени, да участват и онлайн в социалния живот на общността.

Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация през социалните мрежи за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществените теми на деня. 

Програмата е съобразена с целевата група, като развива през практически дейности и дискусии базови умения, без да затруднява излишно възрастните хора. Тя е с продължителност 3 часа и покрива следните теми:

  • Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на информация;
  • Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи;
  • Как да се предпазим от онлайн измами;
  • Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн.

Ако вашата институция желае да стане домакин на подобно обучение, можете да заявите вашето желание чрез този формуляр. Повече информация ще намерите тук