Асоциацията на европейските журналисти – България изразява тревога от идеята в новия Наказателен кодекс да се криминализира фотографирането и записването без позволение. Притеснително е, че подобна разпоредба може да бъде използвана за натиск върху журналисти и фоторепортери в работата им, резултатите от която представляват обществен интерес.

Смятаме, че трябва да бъде намерено решение, което да защитава формулираните в Конституцията на Република България граждански права и задължения, но да не застрашава свободата на словото. Вместо това, предложените промени задълбочават съществуващата неяснота по отношение на правата на заснетите и заснемащите и в същото време дават повод за притеснение, че могат да бъдат използвани за налагане на цензура. Така формулиран, текстът в новия Наказателен кодекс може да навреди и върху развитието на гражданската журналистика.
Асоциацията на европейските журналисти – България е на мнение, че е необходим по-широк обществен дебат с цел изготвяне на предложения за възможни решения, позоваващи се на практики на други държави-членки на Европейския съюз. Убедени сме, че на фона на все по-задълбочаващи се проблеми с медийната среда, създаването на възможност за наказателно преследване на журналисти, е последното нещо, от което секторът има нужда.