Асоциацията на европейските журналисти – България следи казуса с търговската марка на вестник “Телеграф”, чието заличаване според публикация в изданието е постановено от Софийската районна прокуратура.

Още в деня, в който случаят придоби публичност, АЕЖ се свърза с Васил Захариев, главен редактор на вестника. Поискахме да получим копие от прокурорското постановление, за да се запознаем с него в пълнота, доколкото в публикуваното факсимиле в “Телеграф” има заличени пасажи, но до момента документът не ни е предоставен.

За АЕЖ – България свободата на словото е ценност, която трябва да бъде отстоявана твърдо и във всяка ситуация. Винаги сме твърдели, че държавните институции трябва да са много внимателни, когато предприемат действия по отношение на журналисти и медии и трябва добре да обясняват мотивите си, за да не се създаде усещането за репресия и цензура. Медиите са част от специален род обществени отношения и не случайно в Конституцията на Република България съществува специален член (чл. 40), който ги защитава.

Както правилно отбелязва и в. Телеграф в статията си от 7 юни, оспорването на търговска марка е въпрос от гражданското право. Остава обаче загадка защо, след като е наясно с това, главният редактор на вестника е сезирал МВР за предполагаемо престъпление от сайт със сходно име.

Единствено съд би могъл да реши казуса, ако съществува спор за търговската марка “Телеграф”.

Затова АЕЖ – България призовава да не бъдат предприемани действия, които биха могли да се разгледат като ограничаване на свободата на изразяване, без да има влязло в сила съдебно решение.

В заключение, бихме искали да цитираме едно от изреченията в уводната статия на в-к “Телеграф” по казуса: “Ако прокуратурата падне в плен на олигарсите, резултатът ще е само един – мракобесна диктатура”. Съгласни сме. Винаги сме го твърдели. Надяваме се все повече хора да осъзнаят, че защитата на човешките права, сред които е и правото на изразяване, не е въпрос на политически пристрастия.