Асоциацията на европейските журналисти – България поздравява с настъпването на новата 2012 г. всички журналисти и застъпници на свободното слово. Пожелаваме ви смелост, сила и много вдъхновние в работата и личния живот!

Понеже искаме да сме реалисти през новата година, няма как да не отбележим, че изминалата беше лоша за свободата на словото в България: бизнес-политически интереси погълнаха голяма част от медийното пространство; чисто икономически интереси затвориха устата на някои медийни изяви; а още по-произаичното оцеляване накара други да изберат “пазарно ориентираното” отразяване.

Сега и ние като неканената кръстница от “Спящата красавица”, ще пожелаем нещо на тези, които позволиха това да се случи. Понеже се появихме неканени в тази ситуация преди само една година, а и да ни бяха поканили не бихме седнали на тази софра:) Така че оставаме си ядосани в търсене на по-добра медийна среда и им пожелаваме следното:

– да заспят дълбоко за сто години;

– ако дойде принцът им да ги събуди, да му пресъхнат банковите сметки;

– и слугите от царството им да се събудят като свободни хора!

А пък на нас си пожелаваме:

– никога да не заспиваме дълбоко;

– да подкрепяме принцесите и принцовете на свободното слово;

– и в общността ни да не допускаме слуги, а само свежи личности!

И разбира се здраве и смелост през Новата 2012 г. 🙂