Подкрепете ни!

Средствата в кампанията за Mediapool.bg вече са събрани! Благодарим на всички дарители! АЕЖ ще преведе всички получени постъпления на медията.

Можете да подкрепите с дарение дейността на АЕЖ-България в защита на други медии и журналисти.

mm