Когато гръм удари в Украйна, как ехото заглъхва в България? Група студенти под ръководството на проф. Снежана Попова (СУ) търсят отговора на този въпрос, изследвайки 23 български медии. Темата на доклада им е „Украинският конфликт в българските медии“. И достигат до един добре познат извод: медиите позволяват украинският конфликт да премине през тях, а участието им в интерпретирането на събитията и осмислянето на процесите е малко или никакво. Повече, чуйте в разговора на Илия Вълков (журналист от Би Ай Ти) с проф. Попова.