Eur@dioNantes, европейско радио базирано в Нант и подкрепяно от Европейката Комисия, започна избора на тазгодишния си европейски екип от стажанти.

Радиото търси студенти по политически науки,журналистика или европеистика. Те трябва да владеят на високо ниво два европейски езика, единият от които е френски, както и да имат изявен интерес към европейската тематика и желание да придобият опит в света на новите европейски медии. Стажът започва на 21 февруари в Нант и приключва на 12 юли 2013 г. Месечното възнаграждение за стажантите е около 436.05 евро.

Повече информация за кандидатстването ще намерите тук.