6280036507_f7d3a42fd7_bПрез последните няколко месеца т.н. фалшиви новини превзеха дневния ред в света на медиите и политиката. Дискусиите по темата се разгорещиха още повече покрай встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп и цялостното му агресивно поведение към журнастическата гилдия. Дали ще ги наречем фалшиви новини, неверни новини, лъжи, измислици или пропаганда, няма чак толкова голяма значение. Далеч по-важно е да осъзнаем, че в епохата на интернет и социалните мрежи трябва да подхождаме критично към информацията, която ни залива ежедневно, и постоянно да развиваме информационната и медийната си грамотност.

Проблемът с фалшивите новини ни предоставя и отлична възможност да си припомним основополагащите елементи на журналистическата. В свой материал за Columbia Journalism Review (CJR) Майкъл Шудсън, социолог, медиен историк и професор в Columbia Journalism School, обобщава отличителните характеристики на качествената журналистика.

Готовност за навременно оттегляне, поправка или поднасяне на извинение за публикуването на погрешна информация

Журналистите, които искат да вършат задълженията си на високо ниво, трябва да имат смелостта да признават грешките си и да се поправят максимално бързо, пише Шудсънн. Когато даден журналист установи, че е използвал неточна или подвеждаща информация, той или тя веднага трябва да оттегли или поправи тази информация и да поднесе своите извинения. Шудсън дава за пример Зеке Милър. В материал от 20 януари репортерът на Time погрешно твърди, че Доналд Тръмп или негови сподвижници са премахнали бюста на Мартин Лутър Кинг от Овалния офис, но само след няколко часа се поправя в серия от постове в Twitter и се извинява на прессекретаря на администрацията Шон Спайсър. Прессекретарят приема извиненията на Милър още същата вечер.

Придържане към професионални етични стандарти

Според Шудсън журналистите трябва да се придържат към няколко основни етични правила. На първо място е точността. Имена, адреси и всякаква друга информация трябва да отговаря на действителността и да бъде изписана правилно. Добрите журналисти освен това търсят активно информация, които противоречи на собствените им убеждения. Не на последно място по значение, добрите журналисти следват дадена история докрай, независимо от политическите си пристрастия и евентуалните политически последствия, тъй като журналистиката е различна от пропагандата.

Представяне на максимален брой гледни точки

Добрите журналисти представят възможно най-много гледни точки по даден въпрос, особено когато темата е спорна или чувствителна. Те представят информацията спокойно и избягват преувеличенията.

Позоваване на източници при всяка възможност

Винаги когато е възможно, добрите журналисти се позовават на конкретни източници на информация. Те също така отбелязват пропуските, непоследователността или недостатъците на информацията, която използват.

Използване на подходящи и достоверни източници на информация

Добрите журналисти подбират източниците си на информация според темата, която отразяват. Основната им цел е да намерят най-подходящите и достоверни данни от авторитетни източници.

Снимка: Flickr