Асоциацията на европейските журналисти-България подкрепя петицията срещу новата Директива на ЕС „относно защитата на поверителна ноу-хау и бизнес информация“ (търговски тайни). Документът дава възможност на компаниите да съдят журналисти и техните източни на информация, когато разкриват нежелана информация за тях. Ако гражданите на ЕС не реагират, това ще се отрази на тяхното право да бъдат информирани .

По наше мнение, директивата ще има и отрицателно въздействие върху свободата на печата, в частност – разследващата журналистика. Под претекста, че се защитава вътрешна за юридическите лица информация, някои разпоредби на Директивата биха могли да възпрепятстват разкриването на незаконно или неетично поведение от страна на юридически лица.

На 16 юни предложеният текст на директивата ще бъде валидиран или отхвърлен от комисия в Европейския парламент. Заявете своята гражданска позиция като подпишете петицията на този адрес.