by Zdravko Yonchev PhotographyПрограма Достъп до Информация (ПДИ) набира проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми. Идеите за разследванията ще бъдат оценявани от седемчленно жури.

Одобрените кандидати ще получат за своето разследване финансова  подкрепа в размер на 4 500 лв. в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността“, който е финансиран с грант от Фондация „Америка за България“. Срокът за подаване предложения е 14 декември 2014. Повече информация за изисканията към кандидатите ще намерите тук.