Отчетност

Финансиране на сдружение „Асоциация на европейските журналисти-България“

АЕЖ-България работи при пълна прозрачност на финансирането си и зад идеите и проектите ни стоят единствено идеите и възгледите на членовете на организацията. Организацията ни е базирана на индивидуално членство, т.е. журналистите представляват само себе си, но не и медиите си.

Организацията се финансира по три линии: членски внос, проектна дейност, рекламни приходи от събития, посветени на журналистически теми. Договорите за грантово финансиране и рекламните договори се сключват при ясни условия и без скрити клаузи. По линия на грантовете АЕЖ-България кандидатства с план за дейности за развитие на асоциацията и медийната среда, който е съгласуван само с членовете на асоциацията. При одобрение на предложения план грантът се усвоява само и единствено с цел изпълнението му.

При сключване на рекламен договор с частна компания при организиране на събития условията за получаване на финансирането са предоставяне на ясно определени рекламни позиции, но в никакъв случай не и намеса в определяне съдържанието на събитието или в дейността на асоциацията.

Финансирането, което получава АЕЖ-България, по никакъв начин не поставя сдружението в зависимост по отношение на политиката и позициите му.

АЕЖ-България е организация с критични позиции по всяко нарушение на свободата на словото, злоупотребата с медиите и етиката в журналистическата професия. В същото време асоциацията активно работи и за повишаване на знанията и стандартите в журналистиката чрез организиране на обучителни събития и дискусии по темата.

Финансови отчети

Финансов отчет, 2022 г. // Доклад за дейността на АЕЖ-България за 2022 г.

Финансов отчет, 2021 г.

Финансов отчет, 2020 г.

Финансов отчет, 2019 г.

Финансов отчет, 2018 г.

Финансов отчет, 2017 г.

Финансов отчет, 2016 г.