АЕЖ-България получи следния отговор от Министерство на финансите по повод изпратеното днес отворено писмо от журналисти, които отказват да се акредитират за достъп до събитията на институцията:

 

До
Асоциация на европейските журналисти

Уважаеми колеги,
Във връзка с Ваше отворено писмо от 11.07.2023 г., Министерството на финансите
Ви уверява, че спазва политиката на прозрачност и отчетност за дейността си пред
българската общественост и медиите. Пресцентърът на Министерството никога не е
отказвал отговори на журналистически въпроси и предоставяне на всякаква информация, свързана с дейността на Министерството, както и интервюта и коментари от страна на министъра и представители на Министерството за всички български и чуждестранни медии.

Практиката за постоянна акредитация на журналисти съществува в редица
институции в цял свят, както и в България, включително Европейската комисия, Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи.

Изискването за постоянна акредитация на журналисти, специализирани в областта
на икономиката и финансите, към Министерството на финансите цели единствено
улесняване на достъпа им за професионално отразяване на специализираната информация от редовните брифинги на Министерството.

Извън постоянната акредитация, има улеснена възможност за еднократна
акредитация на всички журналисти, които желаят да получат интервюта и коментари по определени теми. За целта се изисква единствено изпращане на имейл от съответния журналист, включително тези на свободна практика, като е необходимо да изпрати имената си, темата на исканата информация и медията, за която работи.

С уважение,
Пресцентърът на Министерството на финансите