15840560238_829955850b_kКак медиите по света се адаптират към постоянно променящата се бизнес среда и появата на разнообразни технологии? Какви стратегии предприемат редакциите на водещи и нови издания така, че да предлагат съдържание с добавена стойност и да достигат до повече хора? Какви са главните източници на приходи от реклама?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в Beyond the Article: Frontiers of Editorial and Commercial Innovation – доклад на базирания в Оксфорд Reuters Institute for the Study of Journalism. В него Кевин Андерсън, медиен и комуникационен консултатнт, който през последни 20 години работи с организации като Al Jazeera, BBC, the Guardian, Network 18, Trinity-Mirror, WAN-IFRA и Eurovision Academy, представя най-актуалните иновации и експерименти в медийния сектор по отношение на съдържание, комуникация с аудиторията и финансиране, чрез които медиите се стремят да преминат „отвъд статията“. Анализът се базира предимно на интервюта с основатели на стартъп компании, главни редактори и технологични и рекламни директори в медии в САЩ, Великобритания, Испания, Финландия, Турция и Филипините.

Андерсън обособява четири ключови тенденции. Първо, медиите разчитат все повече на разпространяването на съдържание не само през социалните мрежи, но и чрез платформи за съобщения, мобилни приложения и дори виртуална реалност. Второ, медиите използват тези технологии както в търсене на по-голям обхват, така и в опит да установят по-директна комуникация с аудиторията си или да достигнат до определена група читатели. Трето, що се отнася до разнообразяването на източниците на приходи, медиите, чиито представители участват в проучването, експериментират с платено съдържание, търговски партньорства и предоставянето на услуги срещу заплащане. Не на последно място по значение, въпреки че някои проекти, например тези, свързани с виртуална реалност, изискват огромни ресурси, с каквито разполагат само огромни организации като the Guardian и the New York Times, повечето проекти са сравнително евтини. Пример за иновативен проект с ограничен бюджет е турската платформа 140journos, в която на пълен работен ден са назначени едва 10 души.

Целия доклад можете да прочетете тук.

Снимка: Flickr