До г-н Румен Радев, Президент на Република България

До г-н Стефан Янев, Министър-председател на Република България

До медии

На 14 май 2020 г. правителствената пресслужба обяви членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Бяхме избрани 14 организации чрез електронно гласуване на неправителствения сектор при забележителна избирателна активност от 75% от всички организации, регистрирани за участие във вота. 

Според Закона за юридическите лица с нестопанска цел Съветът е консултативен орган към правителството, който участва в разработването и провеждането на политики за развитието на гражданското общество в България. Цяла година след избора на членове обаче този съвет все още не работи официално, защото Министерският съвет не е приел решение за узаконяване на неговия състав.

Това възпрепятства и без това трудния диалог между неправителствените организации и изпълнителната власт и то в период на тежка здравна, социална и икономическа криза, когато взаимодействието между тях беше и продължава да е изключително необходимо. 

Макар и поставени в изолация, ние – избраните членове на СРГО, както и огромна част от гражданския сектор – мобилизирахме и обединихме усилията си, за да помогнем на обществото в този труден момент. Благодарение на многобройните дарителски и доброволчески инициативи, организирани от граждански организации, стотици болници, социални институции и хиляди хора и семейства бяха подкрепени още в първите месеци на кризата, която причини COVID-19. И в момента ние продължаваме да работим в помощ на най-засегнатите от кризата граждани.

През последната година ние продължихме да заемаме и активна позиция по важните въпроси, свързани с функционирането на гражданското общество, сред които:

303 неправителствени организации се обединихме срещу опита на група народни представители да прокарат дискриминационни промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които необосновано се въвеждаха непропорционални задължения и ограничения за гражданския сектор и се ограничаваха правомощията на новосъздадения СРГО.

Изработихме и разпространихме позиция за укрепване на гражданския сектор и овластяването му, както и ясна  процедура за неговото включване в реализацията на бъдещия План за възстановяване и устойчивост на България.

Чрез Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите настояхме пред вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Кирил Ананиев за ясна и конкретна обосновка на субсидиите и другите текущи трансфери към  неправителствени организации, предвидени в държавния бюджет за 2021 г. 

70 граждански организации алармирахме срещу предложените промени в Закона за закрила на детето, които поставяха под въпрос защитата на децата, жертви на насилие.

Ние – легитимно избраните членове на СРГО – изразяваме надежда за възможно най-бързо конституиране на Съвета за развитие на гражданското общество и сме готови за активна дейност в бъдещия консултативен орган към Министерския съвет. Като част от Съвета ние осъзнаваме своята отговорност  да създадем условия както за подкрепа на гражданските организации, така и за ефективно ползване на техния опит и професионализъм за преодоляване на предизвикателствата и за развитие на  България.

 

Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“

Сдружение „Асоциация на парковете в България“

Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“

Сдружение „Български дарителски форум“

Сдружение „Български червен кръст“

Сдружение „Български хелзинкски комитет“

Сдружение „Еквилибриум“

Фондация „Български фонд за жените“

Фондация „Български център за нестопанско право“

Фондация „За нашите деца“

Фондация „Заедно в час“

Фондация „Карин дом“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Светът на Мария