До г-н Марин Райков,
Министър-председател на Република България

Уважаеми г-н Райков,
На първото си заседание Министерският съвет прие постановление за определяне на тарифата, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Въпреки икономическата криза, цените на различните форми на медийно отразяване са повишени спрямо предходните предизборни кампании.
Асоциацията на европейските журналисти – България /АЕЖ/ изразява загрижеността си, че служебното правителство продължава практиката на предходните управления за поставяне на силно ограничаващи бариери за правото на достъп до свободен информиран избор на гражданите.
АЕЖ-България се опасява, че подобни финансови бариери могат да ограничат конституционно гарантираното право на българските граждани да избират или да бъдат избирани или биха могли да доведат до нерегламентирани или корупционни практики или зависимости, породени от необходимостта да бъдат събрани средства за предизборната кампания. Същевременно подобна финансова бариера поставя в неравностойно положение партии, коалиции, сдружения и/или инициативни комитети, които участват за първи път на избори и не са разполагали с държавна субсидия спрямо тези, които вече са имали такава възможност на разположение.
Неясен е и аргументът защо въпреки икономическата криза, цените на различните форми на медийно отразяване са повишени спрямо предходните предизборни кампании. Правителството посочва, че тарифата е е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.
Бихме искали да Ви попитаме дали при определяне на цените е било отчетено мнението и на други заинтересовани страни. Припомняме, че Вашето правителство пое недвусмислен ангажимент за консултации с гражданите. Ето защо, изглежда логично подобно важно решение да е съгласувано с представителите на политическите партии и инициативните комитети, специализираните неправителствени организации, журналисти с опит в националните медии, и дори с представители на аудиторията на БНТ и БНР.
Смятаме, че в никакъв случай избирателите не бива да бъдат лишени от информацията, необходима им, за да направят своя избор. Това важи с особена острота за онази аудитория, която разчита главно на обществените медии, които са натоварени със специфични функции.
Намираме, че тарифа от 200лв. за минута участие в диспут дискриминира извънпарламентарните партии, давайки предимство на големите формации, които ползват значителна държавна субсидия. БНТ и БНР са обществени медии и получават финансиране от държавния бюджет именно за да предоставят равна възможност за достъп до ефир на всички слоеве от населението без оглед на платежоспособността им. Без съмнение, партиите с по-големи възможности ще използват по-пълноценно частните медии за предизборната си кампания. Функцията на националната телевизия и националното радио е именно да компенсират частично този дисбаланс.
Освен това АЕЖ-България намира, че поставените от закона изисквания към партиите и коалициите за регистрация за вота чрез внасянето на определен брой подписи /7 хиляди/ и парична гаранция от 10 хиляди лева е достатъчна предпоставка, както за недопускане на партии-фантоми, които да претоварят обществените медии във времето за предизборна агитация, така и достатъчна финансова тежест особено за нови сдружения, партии и коалиции. По тази причина трябва да се помисли дали допълнителното пресяване на участниците в кампанията по националните медии чрез финансови условия е оправдано.
Поради изброените причини, АЕЖ-България призовава правителството в най-кратки срокове да инициира консултации по темата с участието на заинтересованите страни. След като бъде изслушано тяхното мнение, решението за определяне на тарифите трябва да бъде преразгледано, за да се гарантира равен и справедлив достъп до демократичната надпревара.

От интернет страницата на Министерския съвет:
Министерският съвет прие и постановление за определяне на тарифата, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и неговите регионални центрове в предизборната кампания.
Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР, а редът и условията за провеждане на предизборната кампания са уредени в Изборния кодекс. Кампанията ще се отразява чрез клипове, хроники и диспути, договорени между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
Цената за минута клип, излъчен по БНТ в различните часови пояси през делничните дни, ще струва между 330 лв. и 2255 лв., а през почивните дни между 330 лв. и 2800 лв. Встъпителните и заключителните клипове са по 1400 лв. на минута. Хрониките, в чиято цена са включени и разходите за изработка на репортажа, ще струват 920 лв. и 1150 лв. на минута в зависимост от това дали се излъчват в делничен или почивен ден, а цената за минута диспут, излъчен по БНТ ще струва съответно 180 лв. и 200 лв. По-ниски са цените, одобрени с тарифата, за излъчване по БНТ 2 и БНТ Свят.
Излъчването на клип до 30 секунди в радиопредаванията на програма „Хоризонт” на БНР ще струва 150 лв. и 190 лв. според часовия пояс, хрониката е 300 лв. на минута, а диспутът – 70 лв. на минута. За програма „Христо Ботев” и за регионалните радиостанции на БНР тарифите са по-ниски.

За АЕЖ-България
Асоциацията на европейските журналисти в България е член на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), обединяваща журналисти от 30 европейски държави.АЕЖ е независима международна асоциация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информация и на медиите. АЕЖ предлага на журналистите възможността да бъдат част от професионална и социална  мрежа. Асоциацията е независим наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа.