До

Питър Барабас, главен редактор по съдържанието на Евронюз
Иван Добринов Иванов, изпълнителен директор на Телевизия Европа АД
Марина Стоименова, главен редактор на Евронюз България и представител на Евронюз
Ваня Захариева, програмен директор на Евронюз България

Уважаеми дами и господа,

Асоциацията на европейските журналисти – България получи множество сигнали за напускащи журналисти от Евронюз България. АЕЖ – България има за основна мисия подобряване на медийната среда в България и не бихме могли да подминем подобно развитие, тъй като за съжаление професията на журналиста в нашата страна се характеризира с особена нестабилност, а случаите на различни видове натиск и овладяване на цели редакции на медии не са редки.

По тази причина се обръщаме към Вас с молба да изясните следните въпроси:

  • Бихте ли могли да ни предоставите информация за броя на прекратените договори със служители и сътрудници на телевизията в последните двe седмици?
  • Каква е причината за прекратяването и по чия инициатива?
  • Какви са били правоотношенията с въпросните журналисти – колко от тях са работили на трудов договор, колко на граждански или авторски, колко са били стажанти и т.н.?
  • Има ли лица, за които в момента тече период на предизвестие за прекратяване на договора или се предвижда такова в следващия период?
  • Каква е атмосферата в редакцията?
  • Известни ли са Ви случаи на натиск, оказван върху екипа на телевизията?
  • Какви действия са предприети за заздравяване на атмосферата в екипа и гарантиране на редакционната независимост на екипа от българския собственик на телевизионния канал?
  • Има ли установени нарушения на франчайзовото споразумение между централата на Евронюз и местния й партньор в лицето на Телевизия Евронюз България?

За малък медиен пазар като българския, присъствието на международен телевизионен бранд като Euronews е от ключово значение. То би могло да допринесе за увеличаване на възможностите за журналистите да практикуват професията си съгласно европейските стандарти, а също и да предложи на обществото по-добър достъп до качествена информация. По тази причина, Ви молим да отговорите приоритетно на нашите въпроси, които са от интерес не само за журналистите, но и за цялото общество.

Позволяваме си да припомним текста на чл. 11 от Закона за радиото и телевизията, който би могъл да бъде относим към възникналата ситуация:

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Всяко мнение може да бъде изразявано свободно в медийните услуги.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Журналистите и творческите работници, сключили договор с доставчици на медийни услуги, не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Журналистите, сключили договори с доставчици на медийни услуги, имат право да откажат да изпълнят възложена задача, ако тя не е свързана с изпълнение на разпоредбите на този закон или на съответните договори и противоречи на техните лични убеждения; не може да бъде отказвана техническо-редакционна обработка на програмен материал и на новини.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Между собствениците и/или управителните тела на доставчиците на медийни услуги и журналистите, сключили договори с тях, могат да се договорят редакционни статути за работата в областта на публицистиката.
(6) Редакционният статут трябва да съдържа конкретни определения и мерки за:
1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) защита на свободата и персоналната отговорност на журналистическия труд при изпълнение на поставената задача;
2. защита на журналистите по смисъла на ал. 2;
3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) професионално-етични норми за журналистическата дейност в съответните доставчици на медийни услуги;
4. начините за вземане на решения, които се отнасят до журналистическата дейност;
5. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) създаване на вътрешен орган за разрешаване на възникнали спорове при журналистическата работа.