През 2011 г. Институт „Отворено общество“ – София ще финансира проекти, които да допринасят за повече плурализъм на мненията в медиите по време на криза. Финансирането ще се извършва на конкурсен принцип от Извънреден фонд към фондацията, съобщиха оттам.

Кандидатите трябва да представят проектни предложения за разработване на публикации и предавания под формата на журналистически изследвания. Материалите трябва да отразяват или да предлагат реформаторски политики от голям обществен интерес, например в областта на здравната, социалната, образователната и икономическата област, културните политики, интеграцията на малцинствата и др. Освен това, те трябва да анализират въздействието от прилагането на антикризисни мерки и политики върху различните социални групи с фокус върху най-уязвимите сред тях.

Необходимо е проектите да стимулират обществен дебат по най-критичните за българското общество проблеми, и да предлагат решения чрез алтернативни гледни точки.

Проекти ще се приемат между 1 март и 15 септември 2011 г. , като исканата финансова помощ не трябва да надхвърля 25 хил. долара. Повече информация за конкурса е публикувана на уеб страницата на фондацията.