Array

Отворени данни

Платформата събира данни в различни области за нуждите на журналистически разследвания и неправителствени инициативи.

Какво са отворените данни?

Това са всякакъв вид статистическа информация (напр. безработицата по региони), социологически анализи (например подкрепа на политически партии по райони), списъци (например получателите на евросубсидии по райони).  Особено важни са данните, получени от администрацията, които показват на практика резултатите от управлението на държавно и местно ниво. Отворените данни може да са събрани доброволно, да съществуват свободно достъпни, но да са трудно откриваеми или да са получени по Закона за достъп до обществена информация.

Защо е важно да участвате?

Ако сте представител на гражданското общество и сте събрали или получили данни в определена област, предоставянето им за ползване от журналисти може да бъде в полза на вашата кауза.
Ако сте журналист, попълването и ползването на базата, могат да улеснят работата ви и да ви насочат към интересни разследвания.

Какви данни могат да бъдат публикувани?

АЕЖ- България ще публикува само публични данни, които попадат под определението Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

“Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
В базата няма да се публикуват данни, съставени по слухове и неясни източници.

Категории:

Еврофондове

Дискриминация

Бизнес и икономика

Държавно управление

Корупция

Медии

Общи

Какво ново