За първи път европейската радио мрежа Euranet учредява награда за студенти по журналистика. Темата е „Правата на европейските граждани“.

Могат да участват студенти на възраст до 30 години. Наградата представлява стаж в радиостанция и i-pod.

За да участвате, трябва да изпратите  имейл до [email protected] със

– CV;

– аудио материал, който да показва вашите умения за правене на репортаж (mp3 файл с дължина 1-2 минути);

– подробно описание на материала, който искате да подготвите на тема „Правата на европейските граждани“;

– посочете работния език, на който ще изработите аудио материала;

– изберете радиостанция, в която бихте искали да направите своя стаж.

Срокът за кандидатстване е 19 октомври.

Повече информация на английски език и списък на радиостанциите, в които бихте могли да стажувате ще намерите на:

http://www.euranet.eu/eng/Dossier/The-Euranet-Awards/Reporting-on-EU-citizenship