Организация финансира журналистически разследвания в Източна Европа

182

Мрежата за разследващи журналисти в Източна и Югоизточна Европа Scoop отпуска стипендии за два типа разследвания – национални и трансгранични, съобщи mladiinfo. За финансиране в първата категория могат да кандидатстват журналисти със собствени разследвания от Украйна, Беларус, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Молдова. Трансгранични разследвания могат да осъществят журналисти от две или повече от следните страни: Украйна, България, Румъния, Беларус, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Македония и Молдова, като темите трябва да са от международна важност.

Задължително изискване за участие в конкурса е предложените теми да разкриват нова, важна информация от обществен интерес. Необходимо е журналистите да гарантират, че материалите им ще излязат поне в една популярна медия. Също така, журналистите ще трябва вече да са си осигурили достъп до ключова информация за осъществяване на разследванията си (напр. документи, истории на източници и др. ). Те не трябва да поставят нито себе си, нито медията, в която работят, под неприемлив риск, а в същото време е задължително да спазват всички професионални журналистически, етични и правни стандарти.

Исканият бюджет не може да надхвърля общите параметри, определени от SCOOP, като например, за националните разследвания максималната сума е 2000 евро. С тях журналистите могат да покрият заплащането си, пътните си разходи, таксите за достъп до информация и правна помощ.

Крайният срок за кандидатстване за гранта е 1 юли, като повече информация и формуляри за участие можете да откриете  на интернет страницата на организацията.