United NationsЖурналисти от цял свят, които отразяват работата на Организацията на обединените нации (ООН) могат да кандидатстват за специалната награда на United Nations Correspondents Association (UNCA). Приемат се кандидатури в следните категории: преса и онлайн медии, радиото и телевизията, климатични промени и хуманитарни теми.  Материалите могат да бъдат на английски, френски, арабски, китайски, испански и руски. Ако оригиналният език е различен от изредените, то е нужен превод на английски или френски.
Наградният фонд достига 50 хил.  долара, които ще бъдат разпределени между победителите. Церемонията по награждаването ще се състои на 16 декември, 2014 г. в Ню Йорк. Крайният срок за участие е 15 септември. Повече информация ще намерите тук.