ООН обяви награда за журналисти

United NationsЖурналисти от цял свят, които отразяват работата на Организацията на обединените нации (ООН) могат да кандидатстват за специалната награда на United Nations Correspondents Association (UNCA). Приемат се кандидатури в следните категории: преса и онлайн медии, радиото и телевизията, климатични промени и хуманитарни теми.  Материалите могат да бъдат на английски, френски, арабски, китайски, испански и руски. Ако оригиналният език е различен от изредените, то е нужен превод на английски или френски.
Наградният фонд достига 50 хил.  долара, които ще бъдат разпределени между победителите. Церемонията по награждаването ще се състои на 16 декември, 2014 г. в Ню Йорк. Крайният срок за участие е 15 септември. Повече информация ще намерите тук.

Какво ново