2058035160_eb798ea92c_oБезплатен, онлайн курс на тема информационна и медийна грамотност набира участници на възраст между 15 и 25 години. Инициативата е на ЮНЕСКО в партньорство с Athabasca University.

Основна тема на десетседмичното обучение ще бъде как медийната грамотност може да помогне на младите хора да бъдат активни участници в междукултурния диалог, да защитават равенството между половете и свободата на словото. Чрез този курс те ще придобият основни умения, които ще им помогнат да бъдат критични граждани и носители на промяна в обществото.

Крайният срок за кандидатстване е 20 април. Повече информация за курса ще намерите тук.
Снимка: GetNETed