12039324_10100434618473261_6329677405435239881_nAmnesty International организира онлайн курс, който акцентира върху свободата на словото като човешко право. Целта на триседмичното обучение е участниците да научат повече за свободата на изразяване и да придобият нужните умения и увереност, за да защитават това свое право.

Курсът, който започва на 17 ноември тази година, ще се стреми да сближи границите между теорията и практиката. Участниците ще бъдат поставени в разнообразни ситуации от реалния живот, които ще им помогнат да се превърнат в носители на промяната сред своето обкръжение. Ще бъде отделено внимание на различните постъпки, които човек може да предприеме, за да се защити от посегателства срещу човешките права.

Обучението е безплатно, а курсистите, които желаят да получат сертификат, трябва да заплатят такса от 49 долара. Работният език е английски. Повече информация за регистрацията ще намерите тук.

Снимка: Amnesty International