Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) ще бъде домакин на онлайн обучение по темата за противодействието на медийното улавяне и дезинформацията в цяла Европа в 10:00  на 30 март 2023 г. Линк към ZOOM. Събитието “Countering Media Capture in Europe” е насочено към международна аудитория от разследващи журналисти, медийни практици, политици, изследователи и представители на гражданското общество. Центърът за изследване на дезинформацията ще покаже оригинална методология и най-добри практики за идентифициране и картографиране на медийното улавяне и как последното улеснява и засилва разпространението на дезинформация.

Подходът на ЦИД за идентифициране и проследяване на медийно улавяне се основава на оригиналната методология за оценка на руското влияние в Европа, разработена за серията Kremlin Playbook на ЦИД. Той прецизно комбинира „твърди данни“ (напр. корпоративна собственост и финансови данни, данни за публично финансиране, рекламни бюджети и т.н.) с техники за разследване за разкриване на скрити връзки между медийни компании и злонамерени политически и икономически актьори, които се стремят да спечелят неправомерно влияние, както вътрешно, така и външно. Включва също така идентифицирането на медийни клъстери, състоящи се от страници и профили в социални медии, уебсайтове за онлайн новини и традиционни медии, чрез използването на специализирани инструменти за наблюдение на медии като CrowdTangle, Sensika и NewsWhip. Обучителната сесия ще има за цел да придаде на участниците знанията и уменията, необходими за идентифициране и анализиране на медийното улавяне и връзките му с дезинформацията.

Сред лекторите ще бъдат Тодор Галев, научен директор, Център за изследване на демокрацията и Горан Георгиев, анализатор от “Икономическа програма” на Център за изследване на демокрацията.