Да се изправиш пред камера или микрофон и да дебатираш с негативно настроени журналисти или опоненти е предизвикателство за всеки граждански активист. Но работата с медии и журналисти е от фундаментално значение, за да може вашият глас да бъде чут и каузата ви да достигне до повече потенциални последователни и съмишленици. Ето защо, фондациите Фондациите Билитис и ГЛАС, в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти – България, организират поредица от еднодневни практически обучения за повишаване на медийните умения за ЛГБТИ хора, техни родители и застъпници извън общността от цялата страна и други представители на гражданския сектор.

Обученията ще се водят от Лора Крумова един от най-разпознаваемите български журналисти с дългогодишен професионален опит в Канал 3, Нова телевизия, bTV и др. Сесиите са насочени към всички хора от малцинствени групи (ЛГБТИ+, роми, евреи и др.), които имат интерес към развиване на своите медийни и комуникационни умения.

Обученията ще се проведат на 20, 25 и 26 май между 9:30 и 18:00 ч. в Радио-телевизионния център на Нов български университет. Участието е напълно безплатно, но е задължително да се регистрирате предварително тук.

Темите на обученията са подбрани на базата на реализирана оценка на нуждите в рамките на проект „Рейнбоу хъб“ (2019 г.), и в резултат на онлайн проучване сред ЛГБТИ общността (2020 г.), чрез които са идентифицирани ключови проблеми и сфери на развитие.

Планираните пет обучителни сесии обхващат следните теми: „Въведение в медийна среда, основни понятия, принципи, типове медии, разлики“; „Говорене пред камера, ТВ и радио студио“; „Творческо писане за правилно формулиране на посланията на общността“; „Дебатиране, вкл. с трудни опоненти, и справяне в конфликтни ситуации“; „Публична реч“.

За повече информация и записване последвайте този линк.

Обученията се изпълняват по проекта „Гласове на общността“ с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.