RBSАко отразявате финансови и политически теми от Югоизточна Европа и имате желание да подобрите своите журналистически умения, можете да кандидатствате за два тренинга, организирани от Thomson Reuters Foundation и Robert Bosch Stiftung през 2017 г.

Обученията ще се проведат в Лондон (23.04-5.05) в Берлин 03-16.09). В програмата им са предвидени срещи с политици и представители на бизнеса, гражданския сектор и медиите. Приемат се кандидатури от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Гърция, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения и Турция.

Изискванията към потенциалните участници включват владеенето на английски език и да са действащи журналисти през последните две години, независимо дали работят на щат или на свободна практика. Нужно е да представят портфолио от журналистически материали, които показват опит в отразяването на икономически и политически теми. Крайният срока за участие е 13ти февруари, 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

Снимка: Robert Bosch Stiftung