Thomson Reuters Foundation организира едноседмично обучение по бизнес журналистика в Лондон. Програмата покрива ключови сфери като икономика, стокови пазари, енергетика, компании, валутни и финансови пазари. Могат да кандидатстват журналисти, работещи на щат с най-малко петгодишен професионален опит.

Организацията поема разходите за настаняване и път на участници от развиващите се страни или страни в политически преход. Крайният срок за кандидатстване изтича на 17 август. Повече информация ще намерите тук.