cellular-education-classroom-159844Автор: Теодор Спасов

Просветата винаги е била ценност за българското общество, а респектът към учителя донеотдавна се разглеждаше като един от основните компоненти на нашата народопсихология. „Ако трябва да степенувам по значение професиите в една държава, без никакво колебание ще поставя на първо място учителите. Тяхното място ми се вижда толкова безспорно, че няма нужда от никакви доказателства (…) При нашите, български условия почти цялото духовно оформяне на детето става чрез учителя“ (Марков, 1970-те) – това пише българският журналист и писател Георги Марков в своето есе „Българският учител“, прочетено по Deutsche Welle през 70-те години на XX век.

Днес обаче учителят сякаш не се радва на това дълбоко уважение, което е получавал от началото на Възраждането до последните няколко десетилетия. Или поне така изглежда на пръв поглед в медиите, които представляват огледало на обществото. Дали българският учител все още се радва на уважение? Или авторитетът на просветителя е подложен на разрушение? На тези въпроси вероятно може да отговори настоящото медийно изследване за образа на учителя в българските онлайн медии.

Единици са публикациите, които разясняват, че случаите на агресия и насилие от страна на учители са единични, а не правило

Изследването разкрива, че негативните отношения спрямо учителите в българското онлайн информационно пространство са с 1,62 пъти повече, отколкото позитивните. Във всички включени в изследването онлайн медии „насилие и агресия“ се очертава като основна асоциация. В същото време липсва качествен експертен анализ в българските онлайн медии на причините, поради които някои учители посягат вербално и/или физически на деца и ученици. По темата се говори по-скоро емоционално, отколкото разумно. Единици са публикациите, които да разяснят, че случаите на агресия и насилие от страна на учители са единични изключения, а не правило.

Образът на учителя в някои български онлайн медии често се асоциира със сексуални връзки с ученици, със сексуални и други престъпления и с неморално поведение. Налично е демонизиране на образа на учителя с цел медийна сензация, на база на събития, които са се случили извън България. В поне две медии се регистрира масово публикуване на заглавия, асоцииращи образа на учителя със сексуални престъпления. В тези заглавия по никакъв начин не личи, че тези случки са от чужбина, а не от България. Така се утвърждава негативното отношение спрямо учителя.

Методология
Целта на настоящото изследване е установяване на количественото присъствие на образа на учителя, на отношенията и на най-честите асоциации, свързани с него, в българските онлайн медии в тримесечния период от 1 декември 2017 г. – 28 февруари 2018 г. Този период бе избиран произволно, като се насочва 3 месеца назад от момента на провеждане на самото изследване. Продължителността от три месеца е с цел по-голяма обективност на резултатите, въз основа на които да бъдат направени и достоверни изводи.

Обекти на изследването са петте най-посещавани български информационни онлайн медии, класирани в платформата за отчитане на онлайн трафик Alexa.com към 16 март 2018 г. Според данните на Alexa.com (Alexa.com, 2018) петата най-четена информационна онлайн медия в България е Bradva.bg. Но тя не попадна в настоящото изследване, тъй като от сравнително кратък период е на тази висока позиция в класацията. Заместена е от шестата най-често посещавана българска инфомарционна онлайн медия – Dnes.bg, която от години е много посещавана, а провокативните ѝ заглавия често предизвикат интересни дискусии в секцията за коментари от потребители.

Под комуникативна единица се разбира публикация, в която поне веднъж присъства някоя от думите „учител“, „учителка“, „учители“, „учителки“, „учителите“ или „учителките“, представящи образа на учителя в качеството му на педагог. От изследването отпадат всички текстове, в които думата „учител“ и нейните производни се употребава в преносен или в метафоричен смисъл, например: „духовен учител“. Отпадат също така и всички публикации, в които думата „учител“ се използва извън класическия ѝ педагогически смисъл, например: „ски учител“, „учител по йога“, „учител по танци“, „учител по готварство“ и т.н.

Основният метод на работа при настоящото изследване е наблюдението. По него се определя отношението към образа на учителя във всяка една от комуникативните единици. Отношенията може да бъдат позитивни, негативни и неутрални. В някои комуникативни единици изразените отношения спрямо образа на учителя са повече от едно.

chart 1 (1)

В комуникативните единици, в които се регистрира позитивно и/или негативно отношение се определя и основната асоциация с образа на учителя. Асоциациите може да бъдат различни. Те не се категоризират строго, за да се откроят по-ясно основните асоциации в различните медии. Асоциация в една медия, която се повтаря три пъти или повече, се счита за основна асоциация.
Резултати по медии

Dir.bg
Dir.bg е най-посещаваната информационна онлайн медия, по данни на Alexa.com (Alexa.com, 2018) към 16 март 2018 г. По данни на сайта „Webcafe“, собственик на сайта е дружеството „Дир.бг“ АД, което се притежава от австрийската компания CExibu GMBH (Webcafe, 2016). Отново по информация от „Webcafe“, собственик на CExibu GMBH е Христо Чакъров (пак там).

Поради технически проблем, непозволяващ да се извадят всички публикации в периода 1 декември – 14 декември 2017 г. от сайта Dir.bg, периодът на изследване на тази медия е с две седмици по-кратък от предварително предвиденото: от 15 декември 2017 г. до 28 февруари 2018 г. Съкращаването на този период по отношение на една от медиите по никакъв начин не се отразява на качеството на крайните резултати от изследването, тъй като броят на включените последователно публикувани в медията комуникативни единици, съдържащи думата „учител“ и производните ѝ, е достатъчно голям.

В Dir.bg се открояват общо 97 комуникативни единици, в които думата „учител“ и производните ѝ присъстват поне веднъж. В тези 97 комуникативни единици се регистрират общо 98 отношения, от които 53 са неутрални, 24 са позитивни и 21 са негативни. Това означава, че при Dir.bg най-голям е броят на позитивните отношения спрямо учителите, като те са с 1,14 пъти повече, отколкото негативните отношния.

Сред 24- те позитивни отношения спрямо учителите в Dir.bg най-много са тези, при които образът на учителя се асоциира с благодарност и признателност от страна на негови ученици (4 на брой). Следват комуникативните единици, в които при позитивните отношения учителят се асоциира с физическа красота (3 на брой), гражданска активност (3 на брой) и кръводарителство (3 на брой). Следват следните позитивни асоциации:
– асоциирането на учителя с важност и приоритетност (2 на брой);
– жертва на неоправдано висок контрол (1 на брой);
– ученически успех (1 на брой);
– грижовност към учениците (1 на брой);
– компетентност (1 на брой);
– навременна животоспасяваща реакция (1 на брой);
– саможертва (1 на брой);
– уважение (1 на брой);
– вдъхновителство за наука и технологии (1 на брой);
– загриженост за присъствието на деца в училище (1 на брой).

Сред 21-те комуникативни единици с негативно отношение в Dir.bg, най-много са тези, в които учителят се асоциира с насилие и агресия (12 на брой). Ето кои са и останалите негативни асоциации:
– тероризъм (1 на брой);
– лошо родителство (1 на брой);
– участие в политически протест в подкрепа на компрометиран кмет (1 на брой);
– вербална агресия (1 на брой);
– пушене и лош пример (1 на брой);
– негативна асоциация на политическа основа (1 на брой);
– педофилия (1 на брой);
– убийство (1 на брой);
– проституция (1 на брой).

chart 2

Vesti.bg
Vesti.bg е втората най-четена информационна онлайн медия, по данни на Alexa към 16 март 2018 г. (Alexa.com, 2018). По информация на „Капитал“, към момента на изследването сайтът е част от медийната група Net Info, като 70% от групата е собственост на „Nova Broadcasting Group” (Пенкова, 2018). Според Piero97 това е медийната група, която притежава телевизиите “Nova”, “Кино Nova”, “Diema”, “Diema Family”, “Nova Sport”, “Diema Sport”, Diema Sport 2”, “Trace Sport Stars” (Piero97, 2018). Останалите 30% от Net Info са собственост на Радосвет Радев и Христо Христов, по информация на Капитал (Пенкова, 2018).

При Vesti.bg са регистрирани общо 40 комуникативни единици, в които поне веднъж присъства думата „учител“ и нейните производни, и 40 отношения. Сред 40-те отношения най-голям е броят на неутралните такива – 19 на брой. Следват негативните, които са 12 на брой. Последни са позитивните, които са 9 на брой. Това означава, че броят на негативните отношения във Vesti.bg е с 1,33 пъти повече, отколкото този на позитивните.

При 9-те позитивни отношения спрямо учителите във Vesti.bg, образът на учителя се асоциира със:
– гражданска активност (2 на брой);
– инициативност (1 на брой);
– саможертва (1 на брой);
– грижовност към учениците (1 на брой);
– помощ на деца в риск (1 на брой);
– благодарност от ученици (1 на брой);
– извършване на подвизи (1 на брой);
– героизъм (1 на брой).

При 12-те регистрирани негативни отношения във Vesti.bg, най-много са тези, в които учителят се асоциира с насилие и агресия (6 на брой). Ето кои са и останалите негативни асоциации:
– проституция (1 на брой);
– връзка с ученик (1 на брой);
– неморално поведение (1 на брой);
– педофилия (1 на брой);
– физическо натоварване с тежки ученически чанти (1 на брой);
– административни злоупотреби (1 на брой).

chart 3

Blitz.bg
Blitz.bg е третата най-четена информационна онлайн медия, по данни на Alexa.com (Alexa.com, 2018) към 16 март 2018 г. По информация от сайта на Българския меден съюз (БМС), собственик на сайта е „Интермедиа“ – дружество, което издава още вестниците „Шоу“ и „Над 55“, и държи здравният сайт MyClinic.bg (БМС, 2018). Според БМС собствениците на “Интермедиа“ са Георги Илиев, Пламен Георгиев Каменов и Серафим Славчев Христов (БМС, 2018).

Blitz.bg е медията, при която се регистрира най-голям брой комуникативни единици и най-голям брой отношения – по 222. Най-много са неутралните отношения – 116 на брой. Следват негативните (78 на брой) и позитивните (28 на брой). При Blitz.bg броят негативните отношения е с 2,79 пъти по-голям, отколкото този на позитивните отношения.

Сред 28-те позитивни отношения спрямо учителите в Blitz.bg най-много са тези, при които образът на учителя се асоциира с благодарност и признателност от страна на негови ученици (8 на брой). Следват комуникативните единици, в които при позитивните отношения учителят се асоциира с добрата му работа и добрия успех на учениците (3 на брой) и с грижовност към учениците (3 на брой). Следват следните асоциации:
– проява на гражданска съвест (2 на брой);
– саможертва и геройство (1 на брой);
– учителят като спасител (1 на брой);
– добър жест (1 на брой);
– достоен за уважение (1 на брой);
– спасител (1 на брой);
– родолюбие (1 на брой);
– честност и принципност (1 на брой);
– знаменитост (1 на брой);
– учителството като незаменима професия (1 на брой);
– инициатор на благотворително дело (1 на брой);
– инициатор на друга положителна идея, различна от благотворителност (1 на брой);
– интересна история (1 на брой).

Сред 77-те комуникативни единици с негативно отношение в Blitz.bg, най-много са тези, в които учителят се асоциира с насилие и агресия (23 на брой); секс с ученик (15 на брой); неморално поведение, различно от проституция, употреба на алкохол и връзка с директор (5 на брой); атака на политическа основа (5 на брой); сексуални престъпления, включително педофилия (5 на брой); кражби и други престъпления, различни от убийство, сексуални престъпления и педофилия (3 на брой); Ето кои са и останалите:
– унижение спрямо ученик (2 на брой);
– административни нарушения и злоупотреби (2 на брой);
– лошо родителство (2 на брой);
– проституция (2 на брой);
– убийство (1 на брой);
– обиди и закани (1 на брой);
– секс с директор (1 на брой);
– употреба на алкохол (1 на брой);
– неспазване на задължения (1 на брой);
– неспособност да се справи със задълженията (1 на брой);
– прикриване на чуждо престъпление (1 на брой);
– вяра в митове (1 на брой);
– доносничество (1 на брой);
– жестокост към животни (1 на брой);
– несъобразителност с чувствата на ученик (1 на брой);
– разваляне на коледно вълшебство (1 на брой);
– превръщане на някого в „джендър“ (1 на брой);
– тероризъм (1 на брой).

chart 4

Nova.bg
Nova.bg е четвъртата най-четене онлайн медия, по данни на Alexa.com към 16 март 2018 г. (Alexa.com, 2018) Собственост е на „Nova Broadcasting Group” – медийната група, която според Piero97 притежава още телевизиите “Nova”, “Кино Nova”, “Diema”, “Diema Family”, “Nova Sport”, “Diema Sport”, Diema Sport 2”, “Trace Sport Stars” (Piero97, 2018). По данни на „Капитал“, към момента на изследването „Nova Broadcasting Group“ държи и 70% от Net Info – медийната група, към която спада и сайтът Vesti.bg (Пенкова, 2018). През включения в изследването тримесечен период “Nova Broadcasting Group” се притежава от международната медийна компания “Modern Times Group” (MTG). Според Bloomberg–България на 19 февруари 2018 г. MTG обявява, че e подписала споразумение за продажба на своя дял от 95% в “Nova Broadcasting Group” с “PPF Group” (Грозева, 2018), която пък се притежава от най-богатият човек в Чехия, според класация на списание Forbes-Чехия (Mosek, 2017).

В Nova.bg са регистрирани общо 91 комуникативни единици и 91 отношения. Най-голям сред отношенията е броят на неутралните такива – 35 на брой. Следват негативните (36 на брой) и позитивните (20 на брой). Негативните отношения в Nova.bg спрямо образа на учителя са с 1,8 пъти повече на брой, отколкото позитивните.

Следните са асоциациите сред 20-те позитивни отношения спрямо учителите в Nova.bg:
– гражданска активност (2 на брой);
– учителството като мечтана професия (2 на брой);
– битка с хранителни разстройства (2 на брой);
– спортни успехи (1 на брой);
– опровергаване на учителя като образ на врага (1 на брой);
– любов към учителската професия (1 на брой);
– вдъхновител на надежда (1 на брой);
– будителство (1 на брой);
– разрушаване на зловредни стереотипи (1 на брой);
– бърза и адекватна реакция (1 на брой);
– признателност от страна на ученици (1 на брой);
– последен мохикан (1 на брой);
– мъдрост (1 на брой);
– творчески талант (1 на брой);
– саможертвеност (1 на брой);
– литературен успех (1 на брой);
– добро кариерно развитие (1 на брой).

Сред 36-те негативни отношение в Nova.bg, най-много са тези, в които учителят се асоциира с насилие и агресия (17 на брой); административни нарушения и злоупотреби (3 на брой) и поп-фолк музика (3 на брой). Ето кои са и останалите:
– връзка с ученик (2 на брой);
– неразбирателство с родители (1 на брой);
– педофилия (1 на брой);
– тежки ученически раници (1 на брой);
– затормозеност (1 на брой);
– бездействие (1 на брой);
– лошо родителство (1 на брой);
– неморално поведение (1 на брой);
– измамничество (1 на брой);
– неразбиране на проблемите на децата (1 на брой);
– тероризъм (1 на брой);
– стрелба (1 на брой).

Dnes.bg
Dnes.bg е шестата най-четена информационна онлайн медия, по данни на Alexa.com към 16 март 2018 г. По информация на официалния сайт на компанията, сайтът е собственост на „Инвестор.БГ“ АД, която медийна група притежава още сайтовете Gol.bg, Tialoto.bg, Puls.bg, Az-jenata.bg, Teenproblem.net, Аutomedia.bg, Start.bg; Imoti.net; Blog.bg; Snimka.bg; Aha.bg и Rabota.bg (IGB.bg, 2018). Към същата група спадат и телевизиите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR, както и няколко списания (IGB.bg, 2018).

При изследването на образа на учителя в Dnes.bg се регистрират общо 107 комуникативни единици и 109 отношения. Най-голям е броят на неутралните отношения – 72. Следват позитивните отношения, които са 21 на брой, и негативните отношения, които са 16 на брой. 1,18 пъти повече са регистрираните позитивни отношения, отколкото негативните.

Сред 21-те позитивни отношения спрямо учителския образ в Dnes.bg най-много са тези, при които образът на учителя се асоциира с упражняване на мечтана професия (4 на брой) и гражданска активност (3 на брой). Следват следните асоциации:
– успех на ученик (2 на брой);
– учителят като спасител (1 на брой);
– възбуждане на интерес у ученик към науката (1 на брой);
– лично постижение в науката (1 на брой);
– иницииране на доброволчество чрез скаутско движение (1 на брой);
– опит за предотвратяване на побой (1 на брой);
– благодарност от министъра на спорта (1 на брой);
– приоритетност (1 на брой);
– физическа красота (1 на брой);
– успех в риалити (1 на брой);
– иновативност чрез алтернативен образователен метод (1 на брой);
– убеждаване на деца да се върнат на училище (1 на брой);
– кръводарителство (1 на брой);

Сред 16-те негативни отношения в Dnes.bg най-много са тези, в които учителят се асоциира с насилие и агресия (6 на брой). Ето кои са и останалите:
– застаряване (2 на брой);
– унижение спрямо ученик (1 на брой);
– лош пример, по-конкретно пушене (1 на брой);
– педофилия (1 на брой);
– проституция (1 на брой);
– поднасяне на „лъжлива история“ (1 на брой);
– асоцииране с „дяволи“ (1 на брой);
– бърнаут (1 на брой);
– кражба (1 на брой).

Обобщени резултати
В изследваните 5 медии в периода 1 декември 2017 – 28 февруари 2018 г. (при Dir.bg от 15 декември 2017 г. нататък) се регистрират общо 557 комуникативни единици с 560 отношения в тях. Спрямо тяхното количество, броят на позитивните, неутралните и негативните отношения се разпределя така:
– най-много са регистрираните неутрални отношения – 295 на брой;
– на второ място по брой са негативните отношения – 165 на брой;
– на трето място са позитивните отношения – 100 на брой.

Броят на  негативни отношения в 5-те най-посещавани онлайн медии  е с 1,62 пъти по-голям в сравнение със сбора на позитивни отношения

Броят на сбора на регистрираните негативни отношения в 5-те най-посещавани онлайн медии взето заедно е с 1,62 пъти по-голям в сравнение със сбора на регистрираните в тях позитивни отношения.

В изследвания период съотношението на броя на негативните и позитивните отношения е 1,62 пъти повече в полза на негативните.
Като основни асоциации в комуникативните единици с негативни отношения се открояват следните:
– насилие и агресия (основна негативна асоциация във всичките 5 включени в изследването медии);
– секс с ученик (основна асоциация в 1 медия);
– сексуални престъпления (основна асоциация в 1 медия);
– неморално поведение (основна асоциация в 1 медия);
– негативна асоциация на политическа основа (основна асоциация в 1 медия);
– престъпления, различни от сексуални (основна асоциация в 1 медия).
Като основни асоциации в комуникативните единици с позитивни отношения се открояват следните:
– благодарност и признателност от страна на настоящи и бивши ученици (основна асоциация в 2 медии);
– гражданска активност (основна асоциация в 2 медии);
– добра работа (основна асоциация в 1 медия);
– грижовност (основна асоциация в 1 медия);
– физическа красота (основна асоциация в 1 медия);
– кръводарителство (основна асоциация в 1 медия);
– учителството като мечтана професия (основна асоциация в 1 медия).

Изводи
Ето кои са основните изводи на база на резултатите от проведеното изследване на отразяането на образа на учителя в българските медии:

– не може да се направи генерален извод, че отношението към учителите в българските медии е преди всичко неутрално, преди всичко позитивно или преди всичко негативно (във всички изследвани медии думата „учител“ и нейните производни се асоциират най-вече с неутрални отношения, но в по-голямата част от тези комуникативни единици учителят е второстепенен герой);

– негативните отношения спрямо учителите в българското онлайн информационно пространство са с 1,62 пъти повече, отколкото позитивните (в три от медиите – Vesti.bg, Blitz.bg и Nova.bg – броят на негативните отношения спрямо учителя е по-голям, отколкото този на позитивните отношения, а в две от тях – Dir.bg и Dnes.bg – броят на позитивните отношения спрямо учителя е по-голям, отколкото този на негативните отношения);

– най-голяма е разликата между броя на негативните и броя на позитивните отношения спрямо учителите в Blitz.bg, като в конкретния случай разликата е в полза на негативните отношения;

– най-малка е разликата между броя на негативните и броя на позитивните отношения спрямо учителите в Dir.bg, като в конкретния случай разликата е в полза на позитивните отношения;

– във всички онлайн медии, които са включени в изследването, като основна негативна асоциация спрямо образа на учителя се регистрира „насилие и агресия“;

– липсва качествен експертен анализ в българските онлайн медии на причините, поради които някои учители посягат вербално и/или физически на деца и ученици (по темата се говори по-скоро емоционално, отколкото разумно);

– единици са публикациите, които да разяснят, че случаите на агресия и насилие от страна на учители са единични, а не правило;
– що се отнася до позитивните отношения, най-често учителите се асоциират с благодарност и признателност от страна на настоящи и бивши ученици, както и с гражданска активност;

– освен с насилие и агресия, образът на учителя в някои български онлайн медии често се асоциира със сексуални връзки с ученици, сексуални престъпления, с престъпления различни от сексуални и с неморално поведение, като са налични и критики на политическа основа;

– налично е демонизиране на образа на учителя с цел медийна сензация, на база на събития, които са се случили извън България (в поне две медии се регистрира масово публикуване на заглавия, асоцииращи образа на учителя със сексуални престъпления, връзки с ученици и неморално поведение – като в тези заглавия по никакъв начин не личи, че тези случки не са от България, а от чужбина);

– изграждането на позитивен образ на учителя в българските онлайн медии е по-скоро изключение, отколкото правило;

– българските онлайн медии като цяло работят по-скоро в полза на разрушаване на достойнството на учителя, отколкото в полза на неговото изграждане и/или поддържане.

Библиография

БМС (2018). „ИНТЕРМЕДИА“ ООД. В „Български медиен съюз“, [посетен на 28.03.2018].
Грозева, Силвия (2018). MTG продаде Нова ТВ на PPF Group. В „Bloomberg TV”,[посетен на 28.03.2018].

Марков, Георги (1970-те). Българският учител. В Портал „Култура“,  [посетен на 28.03.2018].

Пенкова, Сирма (2018). Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (27 март). В „Капитал“,  [посетен на 28.03.2018].

Alexa.com (2018). Top Sites in Bulgaria. В “Alexa.com”,  [посетен на 16.03.2018].

IGB.bg (2018). За компанията. [посетен на 28.03.2018].
Mosek, Jaroslav (2017). 70 nejbohatších a 10 nejštědřejších Čechů roku 2017. Във „Forbes.cz”,  [посетен на 28.03.2018].
Piero97 (2018). Телевизия. В “Piero97.com”,  [посетен на 28.03.2018].
Webcafe (2016). Моника Станишева се захваща с Дир.БГ,  [посетен на 28.03.2018].

Снимка: pexels.com