PolitiKat е уеб сайт, в който могат да бъдат съхранявани, сортирани и проследявани политическите обещания и становища на различни политици, държавни и общински служители.

Сред възможните обекти за наблюдение са: срокове за завършване на инфраструктурни проекти, позиции по различни принципни, обществено значими въпроси (например за данъчна и социална политика, икономика и пр.).