Нов фонд ще подкрепя разследващата журналистика в ЕС

FB_Timeline-ij4eu_1200x630Международният институт на печата (IPI) и Европейският център за свобода на печата и медиите (ECPMF) обявиха нов фонд в размер на до 450 000 евро, с който ще подкрепят трансгранични журналистически разследвания в Европейския съюз (ЕС).

Фонд Investigative Journalism for Europe (#IJ4EU), който ще бъде управляван от IPI, ще подпомага сътрудничеството между журналисти и медии, базирани в ЕС, с цел ефективно отразяване на теми обществен интерес и с международно значение. Чрез фонда IPI и ECPMF искат да подкрепят разследвания, които отразяват ролята на медиите като кучета пазачи и позволяват на гражданите да държат управляващите отговорни за изпълнението на задълженията им. Крайната цел: постигане на устойчива демокрация и върховенство на закона в ЕС.

„Разследващата журналистика, която изпълнява ключова задача във всяка функционираща демокрация, е под натиск в ЕС“, заяви Барбара Трионфи, изпълнителен директор на IPI, по повод обявяването на фонда. „Предоставянето на финансова подкрепа за разследвания е начин да гарантираме, че информацията по теми като корупция, финансови престъпления, нарушаване на човешки права и навреждане на околната среда достига до обществото. Тъй като разследванията рядко се ограничават до една държава, много важно е екипи от журналисти от различни страни да работят заедно. Горди сме, че #IJ4EU ще им предостави такава възможност.“

През 2018 г. екипи от разследващи журналисти и медии, базирани в поне две страни членки на ЕС, могат да кандидатстват за грантове в размер на до 50 000 евро, за да проведат разследвания по важен за обществото казус с международно значение. Журналисти и медии, които вече работят по подобни проекти, също имат право да кандидатстват за финансова подкрепа, за да ги завършат успешно.

Организаторите се надяват да получат силни кандидатури от журналисти и агенции, базирани извън столиците, големите градове или страни, където разследващата журналистика е най-застрашена.

Кандидатите могат да предлагат проекти за статии в печатни и онлайн издания, телевизионни репортажи, документални филми и истории, съчетаващи няколко формата.

Предлаганите проекти трябва да бъдат завършени и публикувани от утвърдени медии и платформи в поне две държави в ЕС не по-късно от 31 декември 2018 г.

Документите за кандидатстване, които трябва да бъдат предадени на английски език, включват подробно описание на проекта, информация за членовете на екипа, план за проучване и публикуване, бюджет и оценка на риска.

Краен срок за кандидатстване: 3 май 2018 г. (Световен ден за свобода на печата)

Независимо жури ще избере проектите, които ще бъдат подкрепени. Организаторите планират да сключат споразумения с всички одобрени кандидати до 15 юни 2018 г.

Подробна информация за новия фонд и начина на кандидатстване ще намерите тук.

Какво ново