„Правото ми на мнение! Създаване на съдържание за социалните мрежи“ е ново помагало, което подкрепя развитието на медийна грамотност сред учениците между 14-18 години. То съпътства изявата на тийнейджърите в социалните мрежи като активни създатели на съдържание, което да изразява техните интереси, хобита и каузи. Целта му е да развие умения и знания в младежите при създаването на медийно съдържание, което да следва етичните правила и безопасното ползване на социалните мрежи.

Помагалото покрива основните принципи на журналистиката, които гарантират сигурността и достойнството на хората. Важна част от него е и разпознаването на фалшивите новини, дезинформацията и медийната манипулация, както и противодействието на речта на омразата. В помагалото подробно и в детайли са описани и стъпките за създаване на успешен писмен текст, видео и подкаст. В създаването му участват експерти от УНИЦЕФ, журналисти от Асоциация на европейските журналисти-България,  Център за безопасен интернет, Коалиция за медийна грамотност, университетски преподаватели, юристи и учениците и техните ментори от младежката медийна мрежа Teenstation.

Помагалото е напълно безплатно и свободно за ползване от тийнейджърите, които имат интерес да повишат знанията и уменията си в дигиталната среда. То може да бъде използвано и от учителите в подкрепа на часовете по медийна грамотност, предвидени в учебната програма, както и от доброволци и обучители, работещи за повишаване на медийната грамотност.  

Помагалото е част от проект на УНИЦЕФ, изпълняван в партньорство с Асоциация на европейските журналисти-България (АЕЖ-България), чиято основна дейност са практическите обучения за ученици в гимназиален етап, които се провеждат в различни градове на България от обучители от АЕЖ-България и Teenstation.net. Целта на проекта е да достигне до максимално много тийнейджъри като стъпва на и разширява две съществуващи и иноватирни ученически мрежи – Teenstation.net и Scoolmedia.com. Обучените ученици имат възможността да надграждат придобитите знания, като се включат в редовните журналистически конкурси на Scoolmedia.com или допринасят с медийно съдържание за Teenstation.net и станат част от екипа на младежката медия.

„Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“ цели и създаването на общност от активни и медийно грамотни младежи, които да продължат да работят заедно и в бъдеще. Затова проектът ще приключи с двудневен хекатон, в рамките на който обучените вече тийнейджъри ще работят заедно с технологични компании по идеи за повишаване на медийната грамотност сред връстниците си – включително за създаването на мобилно приложение за медийна грамотност, което да е практически ориентирано и достъпно за всички деца, учители и медийни професионалисти в България.