f newsПрез последните няколко години опитите за манипулиране на информационния поток чрез разпространението на невярно или подвеждащо съдържание заеха централно място в медийния и политически дневен ред на национално и международно ниво. Борбата с дезинформацията, която многозина свързват с понятието „фалшиви новини“, продължава и днес, но дискусиите по темата рядко се базират на факти и аргументи и по-често почиват на емоции и хипотези.

С новия си наръчник международната изследователска мрежа Public Data Lab се стреми да обогати обществения дебат по темата, като представи насоки и методи за анализиране на създаването и разпространението на невярна информация и реакциите на хората, до които тази информация достига.

Създаден с подкрепата на First Draft, A Field Guide to “Fake News” and Other Information Disorders разглежда както теоритичните, така и практическите аспекти на явлението с помощта на широк спектър от академични и журналистически трудове. Авторите насочват вниманието ни към процесите, които оформят медиите, социалните мрежи, технологиите, политиките и законите и играят ключова роля в циркулирането на фабрикувано текстово и визуално съдържание. По този начин те опитват да покажат, че явлението фалшиви новини не се ограничава до политически конспирации или вълци единаци, които манипулират общественото мнение в преследване на определени политически или финансови интереси.

Авторите анализират различните проявления на проблема в средата, която прави появата и съществуването му възможна. Разглеждайки проблема в по-широк контекст, те подтикват читателите към размисъл върху ролята и връзките между разнообразни процеси: медийните стратегии на хората, които публикуват фалшиви новини, пропагандаторите, троловете и ботовете; техническата и комерсиалната архитектура на информационната среда онлайн; политиката и динамиката на т.н. viral content (букв. съдържание, което се разпространява бързо и ефективно като вирус, добивайки широка популярност); и адаптацията на хората към промените, които настъпват в живота им в резултат на политиките и действията на създателите на най-големите онлайн платформи и сайтове.

Наръчникът е разделен на пет глави: скициране на горещите точки на фалшиви новини във Facebook, проследяване на циркулацията на фалшиви новини в интернет, анализ на техническата и комерсиалната структура на сайтовете за разпространение на невярна или манипулативна информация, анализ на политическите меми (от англ. memes) във Facebook и преглед на начина на работа на троловете в Twitter.

Целия наръчник, достъпен за свободно сваляне и разпространение, можете да намерите на английски език в електронен вариант тук.