Социалните мрежи като Facebook, Twitter, Instagram и YouTube играят все по-голяма роля в работата на журналисти и медии. Те разкриват множество възможности по отношение на достъп до информация и източници, но същевременно крият и множество рискове. Наред с други негативни последствия, тези мрежи улесняват разпространяването на материали, съдържащи език на омразата и прояви на насилие. Така излагането на подобно съдържание се превръща в неизменна част от ежедневието на работещите в медии, мнозина от които обаче нямат уменията за преодоляване на косвени травми.

Нов наръчник на First Draft News цели да запълни именно този пропуск. Journalism and Vicarious Trauma: A Guide for Journalists, Editors, and News Organizations е насочен към млади и опитни журналисти, редактори, продуценти, специалисти по човешки ресурси в медии и дори студенти и преподаватели по журналистика. Това е третият наръчник, изготвен от First Draft News. Предишните два включват A Journalist’s Guide to Social Sources и Copyright Law and Eyewitness Media.

Във Vicarious Trauma: A Guide for Journalists, Editors, and News Organizations всяка глава следва идентична структура: посочва се защо конкретната целева група е важна и се представят данни и изводи от изследвания по темата, както и мнения на журналисти. Наръчникът предлага и практически съвети за намаляване на излагането до потенциално травмиращо съдържание и безопасна работа с такъв тип материали.

Автори на наръчника са Мишел Грант и Сам Дабърли. Грант е директор на Rising Minds – компания със социална насоченост, която предлага обучения за психическа устойчивост на индивидуални клиенти и организации. Преди да се насочи към коучинга, Грант прекарва 22 години в BBC News, включително девет години в бюрото на медията във Вашингтон, където отговаря за стартирането на BBC News на американския пазар. Дабърли пък е съосновател на Eyewitness Media Hub и мениджър на Digital Verification Corps в международната неправителствена организация Amnesty International. Той има над 10 години опит в медии, като между 2010 и 2013 г. е директор на Eurovision News Exchange, където ръководи най-голямата мрежа за обмен на телевизионни новини в света. А през 2015 г. Дъбърли беше специален гост-лектор на конференцията „Журналистика 2.0: Митове и възможности в социалните мрежи”, организирана от АЕЖ-България.

Трите наръчника са достъпни за безплатно сваляне тук.