Излезе новата версия на „Наръчник за безопасност на журналистите“ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Документът, който е достъпен онлайн на английски и руски език, е дело на медийния експерт от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) Уилям Хорсли.

Наръчникът включва очерк на задълженията спрямо сигурността на журналистите, които са поели страните като членки на ОССЕ, както и международното законодателство в тази област. Също така са събрани добри практики по отношение на законодателната база. Разширеният вариант на документа е в отговор на нарастващата тенденция за налагане на репресии върху журналистите и посегателствата срещу тяхната независимост в държавите част от ОССЕ.