“Професионално-етичният кодекс на българските медии“, изготвен от Българския медиен съюз, е опит за приватизиране на медийната саморегулация в България. След като дълго време бяха сред малкото, отказващи да подпишат и да се съобразяват с Етичния кодекс на българските медии, представителите на медиите, гравитиращи около „Нова медийна група” (собственост на Ирена Кръстева, майка на депутата от ДПС Делян Пеевски), разпространиха собствен документ. Изглежда, че зад на пръв поглед похвалната инициатива всъщност се крие опит за налагане на монопол и върху тази сфера на медийната среда.

Кодексът по същество не се различава особено от досега действащия документ, но същинският проблем с него е не какво пише, а кой е поръчал написването му и кой ще следи за спазването му.

Показателно е, че в самия ден на публикуването на кодекса, негови разпоредби са нарушени от вестник „Монитор“, флагмана на медийната империя на Нова българска медийна група. Непредубеденият наблюдател ще забележи, че материалът “Плевнелиев с комисионни от КРИБ” нарушава чл. 1.1 и чл. 1.6 от кодекса. В цитираната статия не личи медията да е положила усилия да провери достоверността на информацията, имаща за източник лидер на новосъздадена партия, не е направен и опит да се представи позицията на другата засегната страна.

1.1 Медиите следва да предоставят на обществото достоверна и проверена информация, без да изопачават или скриват факти и обстоятелства, без да манипулират общественото мнение, използвайки заблуждаваща или подвеждаща информация, като изискват от журналистите и редакторите спазването на тези правила.

1.6. В своята работа медиите следва да разграничават фактите от оценките, коментарите и/или предположенията, да се стремят да предоставят различни мнения и позиции в търсене на истината, да съобщават и/или отразяват точно и професионално събитията с оглед създаването на обективно обществено мнение.

Същите членове биха могли да се отнесат и към материала “Борисов в завера с Гоце още от 2006 г.”, който има за източник същия политик. И тази статия не показва дори най-малко желание за търсене и на друга позиция с цел покриване на минималните стандарти за обективност.

Статията “Убиецът на таксиджията застава пред Темида” очевидно погазва чл 1.14. от Кодекса, гласящ: Медиите са длъжни да съблюдават конституционно прокламираната презумпция за невинност, като се въздържат от квалификации спрямо отделни лица, обвиняеми и/или подсъдими, преди произнасянето на съда с влязъл в сила акт.

Би било наивно обаче да се очаква, че комисията, която ще бъде сформирана в Българския медиен съюз, ще достигне до същите изводи.

Любопитно е, че единият от членовете на новия кодекс се отнася за случаи като този, с който вестник „Монитор“ придоби печална международна слава, цензурирайки интервю на германския посланик:

3.2. Съкратените или изменени текстове, които променят основния смисъл на оригиналния текст, могат да бъдат публикувани само с одобрението на техния автор.

Каквито и хора да влязат в комисията, която ще следи спазването на кодекса, не може да се очаква, че те ще бъдат извън контрола на Пеевски-Кръстева. Заради изначално заложения конфликт на интереси, новият кодекс би могъл да служи за вътрешна употреба в техните медии, но не и да бъде наложен като национален модел на саморегулация.

Асоциацията на европейските журналисти-България неведнъж е критикувала недостатъците на съществуващата система на саморегулация. За съжаление, вместо този модел да бъде реформиран и разширен, се прави опит той да бъде унищожен и заменен от саморегулация в частна полза. Тъй като новият кодекс се позовава на обществения интерес, бихме искали да напомним, че през миналата година българските граждани ясно показаха, че поставянето на все повече сфери от публичния живот под контрола на кръга, който стои зад Нова българска медийна група, не се вписва в представите им за обществен интерес.

АЕЖ-България ще продължи да осъществява независим мониторинг на съдържанието на всички медии, независимо в кой медиен съюз участват собствениците им, както и кой кодекс са подписали.