В периода 13-14 юни Европейския журналистически център (EJC), от името на Европейската комисия, организира два семинара за журналисти.

На едната конференция, посветена на политическото договаряне върху финансовата  рамка на ЕС за 2007-2013 г., генералните дирекции „Регионално развитие” и „Комуникации” на ЕК канят 30 журналисти от държавите членки. Събитието ще се състои на 14 юни, журналистите ще имат възможността да видят проектите, финансирани от ЕС в Брюксел. Те ще присъстват на церемонията по връчване на наградите RegioStar за 2012  г., на която ще бъдат отличени най-иновативните проекти, осъществени по линия на кохезионния и структурните фондове. Комисарят по регионална политика Йоханес Хан също ще бъде гост на събитието.

През периода 13-14 юни в Копенхаген ще се състои семинар по повод 20-годишния юбилей от създаването на единния пазар на ЕС. На събитието, на което отново ще имат възможността да присъстват 30 европейски журналисти, ще бъдат обсъдени предизвикателствата за социалния прогрес и растежа, преобладаващи в резултат на финансовата и икономическата криза. Журналисти от национално излъчване, печат и онлайн медии от ЕС-27 са поканени да вземат участие в събитието. Датите на пътуване включват 12 и 15 юни.

И за двата семинара организаторите покриват разходите по път, настаняване и храната в рамките на предвидената програма. Ако искате да вземете участие в някое от събитията, можете да кандидатствате онлайн на интернет страницата на EJC.