Screen Shot 2018-02-22 at 6.38.26 PMЕдва ли са много хората, които дори не са чували за Едуард Сноудън – бивш служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ, който през 2013 г. разкри мащаба на наблюдение на граждани по света от страна на американските служби.

Близо пет години след първите разкрития на Сноудън на бял свят се появи нова неправителствена организация, която ще защитава правата на разобличители на информация в обществен интерес в Европа.

Европейският център за правата на разобличителите (European Center for Whistleblower Rights) цели да повиши информираността на обществото относно значимостта на разкритията на тези хора в сътрудничество с медиите, да осигури необходимите законови гаранции за безопасност на разобличителите и да следи за тяхното прилагане. Центърът също така ще оказва подкрепа на авторите на разкрития, ще помага на други неправителствени организации в провеждането на кампании в тази област и ще оказва натиск върху властите да разследват престъпления и опасности, застрашаващи обществената сигурност и благополучие.

Сайтът на центъра включва селекция от документи, които представят правната рамка за защита на разобличителите в различни европейски държави, както и списък с организации, които се борят за създаване, приемане и подобряване на закони, гарантиращи правата на разобличителите на местно ниво.

Основател и изпълнителен директор на Европейския център за правата на разобличителите е Марк Уърт – американски разследващ журналист и активист с над 30-годишен опит в разкриването на информация и правата на разобличителите. Уърт е съосновател на Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection, член на борда на Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF), основател на програмата за разобличители на Transparency International и основател на международния проект за разобличители на Blueprint for Free Speech. Той е консултирал международни организации като Организацията на обединените нации (ООН), Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и форума за икономическо сътрудничество между страните в Азия и Пасифика (APEC).

Повече информация за центъра и дейността му ще намерите тук.

Снимка: https://www.whistleblower-rights.org/

Материалът е изготвен на базата на публикация на Марк Уърт в платформата LinkedIn от 6 февруари 2018 г.