Информационни агенции и нови медии е категорията, която ще бъде включена в изданието за 2011 г. на конкурса M-Tel Media Masters. Другият раздел, в който ще се излъчат победители, е печатни и електронни медии.

Инициативата се провежда за втора година от телекомуникационната компания M-Tel и Центъра за развитие на медиите. Експерти на организацията ще приемат конкурсните материали, ще се включат в предварителната селекция на кандидатурите и ще подпомагат работата на независимото жури, което ще определи най-добрите журналистически постижения. Конкурсните материали ще бъдат оценявани според критериите информативност, обективност, аналитичност, творчески и нестандартен подход към темата.

Целта на конкурса е да покаже влиянието на иновациите върху развитието на икономиката и обществото не само в България, но и по света. Наградата M-Tel Media Masters е признание за най-добрите журналистически работи по теми, свързани с всички области от живота, повлияни от новите технологии – Интернет, радио и телевизия, комуникация, пътувания, медицина, финанси, търговия, криминология и много други.