Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) отправя покана към всички представители на журналистическата гилдия у нас да се включат в база данни „Профили на журналисти”. До нея ще имат достъп европейските ни партньори от международната Асоциация на европейските журналисти, както и други журналистически организации в цяла Европа.

Целта на базата е да подпомогне българските журналисти в създаването на европейски партньорства и да открие пред тях и множество перспективи за професионално развитие.

Участието в нея се изразява в кратко представяне на опита, областите на интереси и чуждите езици, на които би могъл да работи съответния журналист, както и информация за контакт. Индивидуалните профили се създават на чужд език, който журналистът владее най-добре, и се категоризират в 14 области на интереси. Конкретна информация за начина на включване в „Профили на журналисти” може да бъдат открити на уеб адрес:

http://www.aej-bulgaria.org/en/2010/12/journalists-profiles/

Кои сме ние:

Асоциацията на европейските журналисти – България е основана и функционира в качеството си на българска секция на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), която обединява сродни организации от 30 европейски страни. Нашата цел е журналистите в България да работят със самочувствие, медиите да бъдат сила за промяна, а новите технологии да не ни превръщат в активни форумисти, а в активни граждани. Повече за АЕЖ-България може да намерите на: http://www.aej-bulgaria.org/

За международната Асоциация на европейските журналисти:

АЕЖ е независима международна организация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информация и на медиите. АЕЖ предлага на журналистите възможността да бъдат част от общоевропейска професионална и социална мрежа. Асоциацията е независим наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа.

За контакт:

Кристина Христова

e-mail: [email protected]; [email protected]

gsm: +359 899 81 76 59

Камелия Иванова

e-mail: [email protected]

gsm: +359 899 81 68 25