Zdravko Yonchev PhotographyАЕЖ е дълбоко загрижена по повод новата Директива на ЕС „относно защитата на поверителна ноу-хау и бизнес информация“ (търговски тайни).Това заявява ръководството на организацията в своя жалба до Европейския Парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с новото европейско законодателство. Ето какво гласи жалбата, изпратена от Отмар Лаходински, председател на АЕЖ, Тибор Мачак, генерален секретар на АЕЖ и Уилям Хорсли, представител на АЕЖ за медийната свобода:

По наше мнение, директивата ще има отрицателно въздействие върху свободата на печата, в частност – разследващата журналистика. Под претекста, че се защитава вътрешна за юридическите лица информация, някои разпоредби на Директивата биха могли да възпрепятстват разкриването на незаконно или неетично поведение от страна на юридически лица – например, чрез избягване на данъци (случаят „LuxLeaks“).

Ние считаме, че последните изменения на текста на този акт, свързани със свободата на медиите и свободата на изразяване и защитата на журналистическите източници, не са достатъчни. Някои разпоредби оставят отворени твърде много възможности за националните съдилища, които могат да оторизират наказателни преследвания или дори да постановяват присъди срещу журналисти и „whistleblowers“ за неправомерно разкриване на „търговска тайна“. Например, в  директивата се посочва, че журналистите трябва да покажат, че „твърдяното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна е било необходимо за такова разкриване и че обвиняемият [журналистът или друго подобно лице] е действал в интерес на обществото“ (Член 4/2 /б).

Налице е липса на яснота по отношение на понятието „обществен интерес“ и неговото тълкувание във връзка с оповестяването на документи.

Би ли било законно, например, медиите да информират обществеността, че дадена компания е укрила данък или че плаща само една малка част от дължимото в определена държава-членка или т.нар. “tax-haven”?

Нашите опасения се споделят от членове на Европейския парламент, други неправителствени организации (НПО), представителят на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите и Международният институт по печата. Във Франция подобна законова разпоредба отпадна след мащабни протести на НПО, журналисти и други професионални групи.

Ние призоваваме всички заинтересовани лица, министри, еврокомисари и евродепутати да вземат предвид тези ни опасения и да гарантират, че необходимите предпазни мерки са въведени в европейската правна рамка, така че разследващата журналистика не е възпряна или затруднена в резултат на новата директива.

Оригиналният текст на жалбата можете да прочетете тук.