“Не просто думи”: Обучения за журналисти, отразяващи теми, свързани с езика на омразата

494

Темата за езика на омразата добива все по-сериозна актуалност в българската медийна среда, предизвиквайки обществени полемики и конкретни действия от страна на медии, в чието пространство, волно или неволно, той е успял да си проправи път. Подобни казуси се третират с особена чувствителност, тъй като, от една страна, засягат негативно конкретни групи от обществото, а от друга – носят със себе си и правни последствия. 

Езикът на омразата е дълбоко вкоренен и често неосъзнато използван от всеки човек. Но журналистите, наред с учителите и популярните личности, имат силата да формират представата за различните групи в едно общество, и съответно посланията им са следени с голямо обществено внимание.  Ние вярваме, че професионалната етика изисква да познаваме добре феномена “език на омразата”, неговите корени, проявления и последствията от него – за нас като журналисти и за обществото като цяло. 

Затова ви каним на първото полудневно интерактивно обучение за журналисти по проекта “Не просто думи”. В рамките на събитието ще дефинираме ясно понятието “език на омразата” и терминологията, свързана с него и ще се запознаем с българската и международната правна рамка в областта. Чрез конкретни примери от полето на журналистиката ще провокираме професионален диалог и авторефлексия на ниво етична журналистика, чиято цел е да изведем добри примери, практики и насоки, които да ни помагат, служейки ни като компас в работата. Ще запознаем участниците с разработения от екип от журналисти и експерти в областта на правото и психологията пътеводител “Не просто думи”, създаден с цел да ни улесни при отразяването на чувствителни теми. 

Водещи на събитието са  журналистите и членове на управителния съвет на АЕЖ-България Иван Радев и Мария Черешева, а специален гост-лектор ще бъде д-р Симона Велева, юрист и експерт по конституционно и медийно право. Обучението ще се проведе на две дати – на 8 юни (на живо) в София, ул. Сердика 20, от 13.00 до 17.00 часа, и на 10 юни (онлайн), от 13.00 до 17.00 часа. Запишете се за участие, като попълните този онлайн формуляр, ако предпочитате да участвате на живо, и този, ако предпочитаната от вас форма на участие е дистанционна. 

Обученията са част от проекта “Не просто думи”, или “Not Just Words”, в който с нашите партньори от GLAS Foundation, Bilitis Foundation и Организация на евреите в България „Шалом“ обединяваме усилия, за да създадем среда, която противостои на речта на омразата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ (2014–2020) на Европейския съюз.